Taal
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikaanse dollar (USD)
USD - $
Pond sterling
GBP - £
Trustpilot

Onze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst (‘overeenkomst’) tussen u en Holafly, met betrekking tot uw toegang tot en uw gebruik van onze website of mobiele applicatie (de ‘applicatie’). U stemt ermee in dat u door de applicatie te bezoeken deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN EN MOET U ONMIDDELLIJK STOPPEN MET HET GEBRUIK ERVAN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de applicatie kunnen worden geplaatst, maken eveneens deel uit van deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden. We brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ van deze voorwaarden bij te werken en u doet afstand van het recht om een specifieke melding te krijgen van elke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden regelmatig na te lezen om op de hoogte te blijven van updates. U bent gebonden aan de wijzigingen in eventuele gereviseerde algemene voorwaarden en wordt beschouwd op de hoogte te zijn gebracht van de wijzigingen en deze te hebben geaccepteerd wanneer u de applicatie blijft gebruiken na de datum van het plaatsen van dergelijke gereviseerde voorwaarden.

  De dienst die door de applicatie wordt verleend is niet bedoeld voor gebruik door personen of instanties in landen of rechtsgebieden waar het gebruik ervan wettelijk verboden is. Personen die de applicatie vanuit andere locaties gebruiken, doen dat daarom op eigen initiatief en zij zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten in zover die van toepassing zijn.

  1. eSIM-dienst

  esim.holafly.com/nl/ (Holafly) verkoopt prepaid eSIMs met gegevens-abonnementen op basis van eSIM-technologie (de ‘dienst’). Holaflay verkoopt de dienst mogelijk door via een partner of vertegenwoordiger.

  2. Servicevoorwaarden

  2.1. Registratie

  2.1.1. De klant kan zich voor de dienst aanmelden via onze website, via de Holafly-app of via andere partners of vertegenwoordigers

  2.1.2. De klant moet zijn of haar voornaam, achternaam en een controleerbaar e-mailadres opgeven om zich te registreren. Klanten kunnen daarnaast hun profielfoto uploaden en hun reisvoorkeuren aangeven. Dergelijke informatie wordt vrijwillig opgegeven.

  2.1.3. De klant moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid om zich te registreren voor de dienst.

  2.2. Aankoop en activering

  2.2.1. Holafly kan de beschikbaarheid van abonnementen in sommige landen beperken. Klanten kunnen abonnementen zoeken, selecteren en aankopen op onze website, via de Holafly-app of via onze partners of vertegenwoordigers.

  2.2.2. Door de dienst te kopen, erkennen klanten dat zij beschikken over een ontgrendeld apparaat dat compatibel is met eSIM; dit is een vereiste voor de dienst.

  2.2.3. Bij aankoop moeten klanten de eSIM downloaden op hun apparaat om de gegevens-abonnementen volgens hun bestelling te kunnen configureren. De gedownloade eSIM blijft op het apparaat staan wanneer het tegoed is opgebruikt of het abonnement is verlopen. Klanten kunnen de eSIM altijd verwijderen in de instellingen van hun apparaat, maar we raden aan dat ze dat pas doen als hun abonnement is opgebruikt of verlopen.

  2.2.4. Om de dienst te kunnen gebruiken, moeten klanten de eSIM downloaden en daarna het gegevens-abonnement dat bij de eSIM hoort activeren. Voor het downloaden van de eSIM en het activeren van het abonnement is mogelijk een stabiele internetverbinding nodig.

  2.3. Duur en opzegging

  2.3.1. De dienst gaat onmiddellijk van start na het succesvol downloaden van de eSIM en de activering van het gegevens-abonnement dat bij de eSIM hoort.

  2.3.2. De duur van de dienst wordt bepaald in de voorwaarden van het gekochte abonnement.

  2.3.3. De dienst wordt beëindigd ofwel na volledig gebruik van het abonnement, ofwel na het verlopen van de duur van het abonnement, welke daarvan ook eerder plaatsvindt.

  2.3.4. Holafly kan klanten met of zonder kennisgeving schorsen van het gebruik van de dienst in geval van schending van de hieronder vermelde verplichtingen van de klant. Holafly behoudt zich het recht voor om het account of de accounts van klanten te sluiten en gepaste betaling te eisen indien de klant tracht de tegoeden, acties en doorverwijzingen voor de diensten (het ‘programma’) op dubieuze wijze te gebruiken, een van deze algemene voorwaarden schendt, of inbreuk maakt op een wet, statuut of overheidsregelgeving.

  2.4. Overeenkomst

  2.4.1. De dienst wordt aangeboden ‘as is’ en op basis van beschikbaarheid. Holafly zal redelijke maatregelen ondernemen om de service te allen tijde beschikbaar te stellen aan klanten, afhankelijk van de mate waarin wij en/of onze serviceproviders de netwerkcapaciteit en beschikbaarheid van netwerkverbindingen in stand kunnen houden. Aangezien Holafly echter afhankelijk is van technologie en netwerken van partners, kan Holafly geen garanties geven over netwerkdekking, kwaliteit of beschikbaarheid van de dienst.

  2.4.2. Holafly werkt samen met andere instanties om de dienst te verlenen. Holafly is niet verplicht om de klant te informeren indien wij diensten van dergelijke partners gebruiken. Klanten stemmen in om eveneens te voldoen aan de algemene voorwaarden van onze partners.

 2.4.3. De beschikbaarheid van de dienst is afhankelijk van de mate waarin onze partners de netwerkcapaciteit en beschikbaarheid van netwerkverbindingen in stand kunnen houden. Hierover kunnen geen garanties worden gegeven.

  2.5. Verplichtingen van de klant

  2.5.1. De klant stemt ermee in om de dienst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden te gebruiken en verantwoordelijk te zijn voor elk gebruik van de dienst.

  2.5.2. De klant stemt ermee in om juiste, volledige en nauwkeurige informatie op te geven bij registratie en dergelijke informatie up-to-date te houden.

  2.5.3. De klant stemt ermee in om het wachtwoord vertrouwelijk te houden en zal verantwoordelijk zijn voor elk gebruik van het account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij die naar eigen goeddunken aanstootgevend achten.

  2.5.4. De klant stemt ermee in om de dienst te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in zijn/haar thuisland, woonland en het land waarin de klant aanwezig is.

  2.5.5. De klant stemt ermee in dat de dienst uitsluitend voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt.

  2.5.6. De klant stemt ermee in dat de dienst niet wordt gebruikt voor onrechtmatige, illegale of frauderende handelingen, of handelingen die leiden tot schade of storingen aan het netwerk.

  2.5.7. De klant stemt ermee in dat tegoeden, acties en doorverwijzingen voor de diensten (het ‘programma’) niet worden gebruikt ter ondermijning van de eerlijkheid, integriteit of legitimiteit van de werking van het programma, waaronder (maar niet beperkt tot) het aanmaken van valse accounts of het gebruik van fictieve identiteiten om deel te nemen aan het programma of om beloningen te ontvangen. Holafly behoudt zich het recht voor om de klant naar eigen goeddunken uit te sluiten van deelname aan het programma en toekomstig gebruik van onze diensten.

  2.5.8. De klant stemt ermee in dat Holafly de dienst in geval van schending van de bovenstaande verplichtingen kan opschorten en dat de klant aansprakelijk blijft voor alle kosten die overeenkomstig deze algemene voorwaarden worden gemaakt met betrekking tot de opgeschorte diensten. Let op: opzettelijke pogingen om de legitieme werking van de diensten en het programma te ondermijnen of schenden, zijn mogelijk ook een schending van straf- en burgerlijke wetgeving. Holafly behoudt zich het recht voor om alle wettelijk beschikbare rechtsmiddelen in te zetten en schadevergoedingen (waaronder advocaatkosten) te vorderen, waaronder strafvervolging.

  3. Betalingsvoorwaarden

  3.1. De klant kan de eSIM registreren en aankopen op onze website: https://esim.holafly.com/nl/ en via de Holafly-app. Betaling kan worden verwerkt via een geautoriseerde partner van Holafly.

  3.2. Alle eSIMs zijn prepaid en de prijzen zijn inclusief eventuele indirecte belastingen, tenzij anders vermeld. Indirecte belasting wordt geheven op basis van de postcode in de factuurinformatie die gepaard gaat met een creditcardbetaling.

  3.3. Onder indirecte belasting vallen verkoopbelasting, btw en andere soortgelijke belastingen of heffingen die door overheidsinstanties worden opgelegd op het moment van verkoop van een abonnement.

  4. Retour- en restitutiebeleid

  4.1. Klanten dienen bij de aankoop van een eSIM te betalen.

  4.2. Klanten kunnen voorafgaand aan de installatie en activering van de eSIM restitutie of wijzigingen aanvragen, of in geval van een bekend technisch probleem aan de zijde van Holafly na activering van de eSIM.

  4.3. Eventuele klachten of feedback over de dienst kunnen worden gericht aan ons WhatsApp-kanaal, via een bericht aan de chatbot op onze website, aan het supportteam via een opgesteld bericht aan het Help Center of de mobiele app, of via een e-mail aan [email protected].

  5. Toepassing recht en wettelijke naleving

  5.1. Deze overeenkomst en eventuele niet-contractuele verplichtingen die hieruit of in het kader hiervan voortvloeien, zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetgeving van de staat Californië, Verenigde Staten, en eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbanken aldaar.

  5.2. Er kunnen ook verplichtingen, regels en wetten van andere staten of landen van toepassing zijn op uw gebruik van de diensten.

  5.3. Wij zijn mogelijk verplicht om bepaalde persoonlijke informatie over u te verzamelen om te voldoen aan wet- en regelgevingen. Indien wij u om dergelijke informatie vragen en aangeven dat we dat doen ter naleving van wet- of regelgeving, stemt u ermee in dat u ons de gevraagde juist en nauwkeurig informatie verstrekt. Ons gebruik van uw persoonlijke informatie is onderhevig aan de voorwaarden van ons privacybeleid (zie hieronder).

6. Intellectuele eigendomsrechten

  Tenzij anders vermeld zijn de website en applicatie ons bedrijfseigendom en zijn broncodes, databases, functionaliteiten, software, website-ontwerpen, audio, video, teksten, foto’s en afbeeldingen op de applicatie (gezamenlijk: de ‘content’) en de handelsmerken, servicemerken en logo’s daarin (de ‘merken’) eigendom van ons, beheerd door ons, of aan ons in licentie gegeven, en beschermd onder auteurs- en handelsmerkrechten en verschillende andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom en tegen oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, buitenlandse rechtsgebieden en internationale verdragen. De content en merken op de website en applicatie worden ‘as is’ en uitsluitend ter informatie en voor uw persoonlijk gebruik aangeboden. Behalve waar nadrukkelijk voorzien in deze algemene voorwaarden mogen geen enkele delen van de applicatie en geen content of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw uitgegeven, geüpload, geplaatst, publiekelijk vertoond, versleuteld, vertaald, overgedragen, verdeeld, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

  Indien u in aanmerking komt om de website en mobiele applicatie te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor het bezoeken en gebruiken van de applicatie en om een kopie van een deel van de content de downloaden of afdrukken waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruik. We behouden ons alle rechten voor die niet expliciet aan u worden verleend met betrekking tot de website, applicatie, content en merken.

  7. Privacybeleid

  We nemen de privacy van onze klanten zeer serieus. Raadpleeg ons privacybeleid dat beschikbaar is op mobiel en op de website. Door de applicatie te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze algemene voorwaarden.

  We worden mogelijk genoodzaakt om uw persoonsgegevens vrij te geven wanneer dit beslist wordt door een geldig bevel van een geautoriseerde overheidsvertegenwoordiger of een gerechtelijk bevel. Middels registratie voor de diensten stemt u in met een dergelijke vrijgave, waaronder mogelijk aan landen die niet hetzelfde niveau aan gegevensbescherming bieden als de Verenigde Staten.

  8. Door gebruikers gegenereerde bijdragen

  De applicatie en website nodigen u mogelijk uit om te chatten op of bij te dragen of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functies, en bieden u eventueel de mogelijkheid om content en materialen te maken, in te zenden, sturen, vertonen, overdragen, uitvoeren, publiceren, verdelen of uitzenden aan ons of op de applicatie, waaronder (maar niet beperkt tot) tekst, schrijfwerk, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties, of persoonlijke informatie of andere materialen (gezamenlijk: ‘bijdragen’). Bijdragen zijn mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers van de applicatie en via websites van derden. Uw bijdragen kunnen daarom behandeld worden als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen. Wanneer u bijdragen maakt of ter beschikking stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

  1. Het aanmaken, verdelen, overdragen, openlijk vertonen of uitvoeren, en het bekijken, downloaden of kopiëren van uw bijdragen geen schending is en zal zijn van de eigendomsrechten van derden, waaronder (maar niet beperkt tot) hun auteurs-, patent-, handelsmerk-, bedrijfsgeheim- of morele rechten.

  2. U de maker en eigenaar bent van of beschikt over de noodzakelijke licenties, toestemmingen, vrijgave en autorisaties, voor het gebruik van uw bijdragen en het verlenen van toestemming aan ons, de web- en mobiele applicatie, en aan andere gebruikers van de applicatie, om uw bijdragen te gebruiken op alle wijzen waarin de applicatie daarin voorziet of waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen.

  3. U beschikt over schriftelijke toestemming, vrijgave en/of autorisatie van elke identificeerbare persoon in uw bijdrage voor het gebruik van de naam of gelijkenis van elke dergelijke persoon, om uw bijdragen te kunnen opnemen en gebruiken op alle wijzen waarin door de applicatie en deze voorwaarden wordt voorzien.

  4. Uw bijdragen niet onjuist, onvolledig of misleidend zijn.

  5. Uw bijdragen geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiematerialen, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van benadering zijn.

  6. Uw bijdragen niet obsceen, onzedelijk, schunnig, vies, gewelddadig, intimiderend, lasterend, smadend of anderszins aanstootgevend zijn (zoals door ons bepaald).

  7. Uw bijdragen geen andere personen bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.

  8. Uw bijdragen niet pleiten voor het gewelddadig omverwerpen van een overheid of aanzetten tot of dreigen met fysiek geweld tegen anderen.

  9. Uw bijdragen geen schending zijn van een toepasselijke wetgeving, regelgeving of verordening.

  10. Uw bijdragen geen schending zijn van de privacy- of publiciteitsrechten van derden.

  11. Uw bijdragen geen materialen bevatten die persoonlijke informatie uitlokken van personen onder de 18 jaar of personen onder de 18 jaar op seksuele of gewelddadige wijze exploiteren.

  12. Uw bijdragen geen schending zijn van federale of staatswetgeving inzake kinderporno of andere wetten ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van minderjarigen.

  13. Uw bijdragen geen aanstootgevende opmerkingen bevatten die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of lichamelijke handicap.

  14. Uw bijdrage niet anderszins een schending zijn of gekoppeld zijn aan materialen die een schending zijn van een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of een andere wet- of regelgeving.

  Elk gebruik van de website en mobiele applicatie die inbreuk maakt op het bovenstaande is een schending van deze algemene voorwaarden en kan leiden tot onder andere het beëindigen of opschorten van uw recht op het gebruik van de website en mobiele applicatie.

  9. Bijdragelicentie

  Door uw bijdragen te verzenden naar een onderdeel van de website en mobiele applicatie, of door bijdragen toegankelijk te maken voor de applicatie door uw account van de website en mobiele applicatie te koppelen aan een van uw sociale-netwerkaccounts, verleent u ons automatisch (en verklaart en garandeert u dat u gerechtigd bent om ons dat te verlenen) een onbeperkte, ongelimiteerde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije, volledig betaalde wereldwijde licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, vrijgeven, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cachen, openbaar uitvoeren, openbaar vertonen, herindelen, vertalen, overdragen, (gedeeltelijk of geheel) samenvatten en distribueren van dergelijke bijdragen (waaronder, zonder beperking, uw beeltenis en stem), voor elk doeleinde, commercieel, reclame of anderszins, en voor het maken van afgeleide werken van dergelijke bijdragen of het opnemen ervan in andere werken, en verleent en autoriseert u daarvoor ook sublicenties. Gebruik en distributie kan plaatsvinden in elk mediaformaat en via elk mediakanaal.

  De licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die momenteel bekend is of nog ontwikkeld zal worden, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam, franchisenaam (in zover van toepassing), alsook eventuele handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw bijdragen en garandeert dat er op uw bijdragen ook niet anderszins morele rechten berusten.

 Wij maken geen aanspraak op het eigendom van uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u verstrekte verklaringen of vertoningen in uw bijdragen in delen van de website en mobiele applicatie. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de website en mobiele applicatie en stemt er nadrukkelijk mee in ons te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid en geen gerechtelijke stappen tegen ons te ondernemen met betrekking tot uw bijdragen.

Wij hebben om, geheel naar eigen inzicht, (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) bijdragen opnieuw te categoriseren om ze in gepastere locaties op de website en mobiele applicatie te plaatsen; en (3) om bijdragen zonder kennisgeving vooraf te screenen of verwijderen, op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook. We zijn niet verplicht om toezicht te houden op uw bijdragen.

 Voor meer informatie over de algemene voorwaarden

  kunt u 24/7, 365 dagen per jaar contact opnemen met ons team. Stuur hiervoor een bericht naar ons e-mailadres of de online chat:

  E-mail: [email protected]

  Chat: klik op de rode pop-up rechtsonder op deze pagina.

  U kunt ons ook telefonisch bereiken op +1 888 509 2045

  (deze lijn wordt van 9.00 – 17.00 uur CET bemand)

  Alle zakelijke verzoeken dienen gericht te worden aan [email protected]

  Postadres:

  Holafly, S. L.

  Camino de La Aparecida 10

  30152 Aljucer

  Murcia, Spanje