Taal
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikaanse dollar (USD)
USD - $
Pond sterling
GBP - £
Trustpilot

Privacybeleid

Holafly, S. L.., dat actief is als HOLAFLY (esim.holafly.com/nl/), erkent hoe belangrijk uw privacy is.  In dit privacybeleid leest u welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken. HOLAFLY kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zoals beschreven in artikel 9. Wijzigingen aan dit beleid staan hieronder. Door een account aan te maken op of anderszins gebruik te maken van een website, app, product, software, tool, datafeed en/of dienst van HOLAFLY (gezamenlijk: de ‘dienst’), begrijpt u en gaat u akkoord met de voorwaarden in dit beleid.  Lees dit beleid aandachtig.

Als u een onopgelost probleem hebt dat we niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan rechtstreeks contact met ons op via [email protected] of lees artikel 7 voor meer informatie. Hoe kan een gebruiker zijn/haar informatie bijwerken of wijzigen?

HOLAFLY zet zich in voor de bescherming van uw privacy. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, bewaren en beschermen.

De basisprincipes van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn als volgt:

Een duidelijk doel: de verwerkingsverantwoordelijke moet de klant nadrukkelijk informeren over hoe zijn/haar persoonsgegevens worden gebruikt na verzameling.

Relevante gegevens: de verwerkingsverantwoordelijke mag alleen gegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor het verzameldoel. Dit is het principe van ‘minimale gegevensverwerking’.

Opslagperiode: de persoonsgegevens mogen slechts zo lang bewaard worden als nodig voor het verzameldoel; daarna moeten ze worden verwijderd.

De rechten van personen: individuele personen kunnen zich beroepen op hun rechten over de persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke bewaart. Deze rechten zijn inzage, correctie of verwijdering.

1. Welke informatie verzamelen wij?

1.1. Persoonlijk identificeerbare informatie

We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen wanneer u die specifiek en bewust aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of chat, een account aanmaakt, meer informatie aanvraagt op onze contactpagina, een enquête invult en/of persoonlijke informatie opgeeft, zoals uw e-mailadres, naam, telefoonnummer of andere informatie. Waar van toepassing omvat persoonlijk identificeerbare informatie ook persoonsgegevens zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de privacypraktijken van externe partijen die niet onder ons eigendom of onze controle vallen, zoals, maar niet beperkt tot, websites, diensten, applicaties, online bronnen van derden waar deze site naar kan linken of verwijzen (gezamenlijk: ‘diensten van derden’) en waarvan u eventueel via onze diensten gebruikmaakt. We raden u aan om het privacybeleid van alle diensten van derden die u gebruikt aandachtig door te nemen.

Informatie die geanonimiseerd is, zodat een derde partij daaraan geen specifieke personen kan identificeren, wordt door HOLAFLY niet als persoonlijk identificeerbare informatie beschouwd. We verzamelen en gebruiken uw persoonlijk identificeerbare informatie om onze diensten te verlenen, te exploiteren en te verbeteren; klantenservice te bieden; onderzoek en analyse uit te voeren ter verbetering van onze producten, diensten en technologie; en content te tonen die is afgestemd op uw interesses en voorkeuren.

U kunt er altijd voor kiezen om geen persoonlijk identificeerbare informatie op te geven, maar in dat geval zijn bepaalde onderdelen van de dienst mogelijk niet voor u beschikbaar. Als u een account bij ons hebt aangemaakt, hebt u ingestemd met het opgeven van uw persoonlijk identificeerbare informatie om toegang te verkrijgen tot de diensten. Deze toestemming van u vormt de voor ons wettelijk verplichte rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om dergelijke toestemming te allen tijde in te trekken. Als u niet instemt met ons gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze diensten.

1.2 Gevoelige persoonsgegevens

In overeenstemming met het volgende artikel vragen we u om ons geen gevoelige persoonsgegevens (zoals burgerservicenummers, informatie of ras of etnische afkomst, politieke standpunten, geloofs- of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische eigenschappen, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) toe te sturen of vrij te geven op of via de diensten, of anderszins aan ons.

Als u gevoelige persoonsgegevens aan ons verstrekt of bekendmaakt wanneer u content op de site instuurt, stemt u in met de verwerking en het gebruik van die gegevens door ons in overeenstemming met dit beleid. Als u niet instemt met de verwerking en het gebruik van dergelijke gevoelige persoonsgegevens, dient u dergelijke content niet aan ons te verstrekken. Let op: zelfs als deze informatie toch wordt verstrekt, bewaren wij die nergens aan onze zijde.

1.3 Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en samenvoegen. Dit is informatie waaraan u niet persoonlijk te identificeren bent, zij het rechtstreeks of in combinatie met andere informatie die voor een derde beschikbaar is. Hieronder valt onder meer informatie zoals een website die u naar ons heeft geleid, uw IP-adres, de taal en het type van uw browser, hardwaretypes, geografische locatie en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Ook kunnen we navigatie-informatie verzamelen, waaronder informatie over de content of pagina’s van de dienst die u bezoekt, de links waarop u klikt en andere ondernomen acties met betrekking tot de dienst. We gebruiken deze informatie om gebruikspatronen te analyseren in het kader van het verbeteren van de site.

1.4 Cookies, pixels en lokale opslag

We kunnen informatie verzamelen door middel van cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die door een website worden opgeslagen op uw computer of mobiele toestel. We kunnen gebruikmaken van zowel sessiegebonden cookies (die verlopen zodra u uw browser afsluit) en permanente cookies (die op uw computer of mobiele toestel blijven staan totdat u ze verwijdert) om u een persoonlijkere en interactieve ervaring te bieden wanneer u de dienst gebruikt.

We gebruiken twee overkoepelende soorten cookies: (1) directe cookies, die ons rechtstreeks worden aangeleverd door uw computer of mobiele toestel. Deze worden uitsluitend door ons gebruikt om uw computer of mobiele toestel te herkennen als u opnieuw een site of applicatie bezoekt die deel uitmaakt van de diensten; en (2) cookies van derden, die worden aangeleverd door providers van diensten op sites of in applicaties en door dergelijke providers gebruikt kunnen worden om uw computer of mobiele toestel te herkennen wanneer u andere websites bezoekt.

2. Cookies die wij gebruiken

2.1 Soorten cookies

De diensten gebruiken de volgende soorten cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn essentieel om u de diensten te kunnen leveren en ervoor te zorgen dat u bepaalde functies kunt gebruiken. Ze stellen u bijvoorbeeld in staat om in te loggen op beveiligde delen van de sites of applicaties en helpen de content van opgevraagde pagina’s sneller te laden.  Zonder deze cookies kunnen de door u opgevraagde diensten niet worden geleverd. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om u deze diensten te verlenen.

Functionele cookies Met deze cookies onthouden de diensten uw keuzes wanneer u een site of applicatie gebruikt, zoals uw voorkeurstaal, uw inloggegevens en de wijzigingen die u aanbrengt aan andere delen van uw account of voorkeuren.  Deze cookies zijn bedoeld om u een persoonlijkere ervaring te bieden en te voorkomen dat u telkens wanneer u de diensten gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet invoeren.

Prestatiegerichte cookies Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over verkeer naar de dienst en hoe gebruikers de diensten gebruiken. Individuele bezoekers zijn niet te identificeren aan de hand van de verzamelde informatie.  Deze informatie is samengevoegd en anoniem. Hieronder valt het aantal bezoekers aan de site, de websites waar ze vandaan komen, de bezochte pagina’s, de tijdstippen van hun bezoek, of ze de site eerder bezocht hebben en andere soortgelijke informatie. We gebruiken deze informatie om de diensten efficiënter te laten verlopen, om algemene demografische informatie te verkrijgen en de mate van activiteit in onze diensten te meten.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt zijn eigen cookies. Dit wordt alleen gebruikt om de werking van de diensten te verbeteren. Lees hier meer over Google Analytics-cookies: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Lees hier meer over hoe Google uw gegevens beschermt: www.google.com/analytics/learn/privacy.html

U kunt het gebruik van Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van de diensten voorkomen door de browser-plugin te downloaden en installeren via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Tracking-/advertentiecookies Deze cookies worden gebruikt om u relevantere advertenties te laten zien op basis van uw interesses. Ze worden ook gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet en helpen ons om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te meten. Ze worden meestal door advertentienetwerken geplaatst, met toestemming van de uitbater van de website. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht, en deze informatie wordt met andere organisaties, zoals adverteerders, gedeeld. Vaak zijn tracking- of advertentiecookies gekoppeld aan functies op de site door de andere organisatie worden aangeboden.

2.2. Cookies uitschakelen

Conversietool van Google AdWords: Privacy-informatie van de provider(https://goo.gl/CUUMgi), afmeldlink (https://goo.gl/ghZWnt).

Op www.youronlinechoices.com leest u meer over cookies en de individuele providers. Tevens kunt u zich daar met behulp van een of meer tools afmelden voor online advertenties op basis van gebruik. Klik hier om rechtstreeks naar voorkeurenbeheer te gaan.

2.3. Pixel tags

We gebruiken mogelijk ook pixel tags (ook bekend als ‘web beacons’ en transparante GIFs) op de diensten om de acties van gebruikers op onze sites en applicaties bij te houden.  In tegenstelling tot cookies, die door een website worden opgeslagen op uw computer of mobiele toestel, zijn pixel tags onzichtbaar ingesloten op webpagina’s. Pixel tags meten het succes van onze marketingcampagnes en stellen statistieken samen over het gebruik van de diensten, zodat we onze content effectiever kunnen beheren. Via pixel tags verzamelde informatie is niet gekoppeld aan de persoonsgegevens van onze gebruikers.

3. Wat doen we met de informatie die we verzamelen?

3.1. Informatie die we verzamelen

HOLAFLY deelt uw persoonsgegevens niet met externe partijen, behalve zoals vermeld in dit privacybeleid.

HOLAFLY gebruikt de rechtstreeks door u opgegeven persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend voor het doel waarvoor u die heeft opgegeven, zoals:

het uitvoeren, onderhouden en verbeteren van de diensten;

het beheren van uw account, waaronder communicatie met u over uw account;

het uitvoeren en beheren van eventuele acties waaraan u heeft deelgenomen op een site of in een app;

het beantwoorden van uw opmerkingen en vragen en het aanbieden van klantenservice;

het sturen van informatie, waaronder technische berichten, updates, beveiligingsmeldingen, en ondersteunings- en administratieve berichten;

(met uw toestemming) het sturen van marketingmails over aankomende acties en ander nieuws, waaronder informatie over producten en diensten die door ons en onze partners worden aangeboden. We bewaren informatie over uw marketingvoorkeuren gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop u voor het laatst interesse toonde in onze content, producten of diensten, zoals wanneer u voor het laatst een e-mail van ons opende. We bewaren informatie uit cookies en andere trackingtechnologieën voor een redelijke periode vanaf het moment waarop deze informatie werd verkregen.

U kunt er op elk gewenst moment voor kiezen om dergelijke informatie niet meer te ontvangen; in de marketingmails staat vermeld hoe u dat doet. Let op: als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingmails, kunnen we u wel nog niet-marketingmails sturen. Dit zijn e-mails over uw account bij ons (als u er een heeft) en onze zakelijke handelingen met u;

het verwerken van betalingen die u via de dienst doet; en waar wij dat nodig of gepast achten (a) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving; (b) om te voldoen aan wettige verzoeken en juridische procedures, waaronder het reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties; (c) om ons beleid te handhaven; en (d) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of dat van u of anderen te beschermen.

We kunnen deze informatie delen met providers die namens ons bepaalde diensten uitvoeren, zoals de bovenstaande diensten, of andere diensten zoals het verwerken van informatieverzoeken, het weergeven van opgeslagen gegevens die u opent, om ons te helpen met marketing of audits, enz. Die bedrijven zullen alleen de persoonlijke informatie verkrijgen die nodig is om hun dienst te verlenen. Ook moeten zij de vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen en mogen ze die niet voor andere doeleinden gebruiken.

We kunnen informatie die u ons verstrekt ook gebruiken om u beter van dienst te zijn, en, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, om u e-mails of sms-berichten te sturen met aanbiedingen van onze partners en andere derde partijen die wij mogelijk interessant voor u achten. Als u geen marketingmails wilt ontvangen, kunt u uw persoonlijke informatievoorkeuren aanpassen zoals hieronder beschreven, of de instructies in elk bericht volgen om u af te melden of de mails stop te zetten. We gebruiken MailChimp als platform voor het automatiseren van onze marketing. Door de informatie die u ons geeft in te zenden, erkent u dat deze wordt overgedragen aan MailChimp en door hen wordt verwerkt volgens hun privacybeleid en voorwaarden.

We bewaren uw persoonlijk identificeerbare informatie uitsluitend zo lang als redelijkerwijs nodig is om u de diensten te kunnen bieden, tenzij een langere periode wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld voor reglementaire doeleinden). Op verzoek verstrekt HOLAFLY u informatie over de gegevens die HOLAFLY bewaart en hoe die worden gebruikt. Indien uw door HOLAFLY opgeslagen gegevens onjuist zijn, zal HOLAFLY die corrigeren. Hiervoor kunt u HOLAFLY schrijven naar het in artikel 7 vermelde adres. Hoe kan een gebruiker zijn/haar informatie bijwerken of wijzigen? Of anderszins contact met hen opnemen. Ook kunnen klanten de gegevens in hun account die HOLAFLY over hen bewaart inzien en waar nodig corrigeren.

U kunt altijd contact met ons opnemen om u af te melden voor: (i) directe marketingberichten; (ii) onze verzameling van gevoelige persoonsgegevens; (iii) eventuele nieuwe verwerking van uw persoonsgegevens die door ons anders dan voor het oorspronkelijke doel wordt uitgevoerd. Let op: als u zich afmeldt, kunt u sommige diensten mogelijk niet meer naar behoren gebruiken.  Ook kunt u: (A) de gegevens die we over u bewaren op elk gewenst moment inzien via uw account of door rechtstreeks contact met ons op te nemen; (B) eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens bijwerken of corrigeren door contact met ons op te nemen; (C) in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de gegevens die we over u hebben niet meer relevant of onjuist zijn, ons vragen om uw gegevens te wissen. U kunt altijd contact met ons opnemen via [email protected] als u nog andere vragen hebt over uw persoonlijk identificeerbare informatie en ons gebruik daarvan.

4. Openbaarmaking

HOLAFLY maakt uw persoonlijk identificeerbare informatie in de regel niet openbaar, behalve in een van de volgende omstandigheden:

  • indien we uw toestemming hebben, waaronder de toestemming die u hebt gegeven door dit privacybeleid te aanvaarden;
  • indien we te goeder trouw vaststellen dat deze informatie wettelijk verplicht is om openbaar gemaakt te worden in overeenstemming met relevante statuten, regelgevingen, verordeningen, regels, administratieve of gerechtelijke bevelen, wetsbesluiten of dwangbevelen;
  • indien het informatie betreft die onzes inziens openbaar gemaakt dient te worden om volgens ons onjuiste of misleidende informatie recht te zetten, of om activiteiten te bestrijden die ons inzien manipulatief, misleidend of anderszins een schending van de wet zijn; waarvan u anderszins op de hoogte wordt gebracht wanneer we de gegevens verzamelen;
  • indien we uw informatie moeten delen om u de door u gevraagde dienst of het product te bieden; indien een dergelijke openbaarmaking wordt gedaan en onderworpen is aan vertrouwelijkheidsbeperkingen in het kader van een verkoop, fusie, overdracht, uitwisseling of andere verdeling (van activa, aandelen of anderszins) van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten die door HOLAFLY worden gevoerd. HOLAFLY kan de niet-persoonlijk identificeerbare informatie die HOLAFLY verzamelt, uitsluitend in samengevoegde vorm, delen met adverteerders en andere partners.

5. Minderjarigenbeleid

Holafly is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. De dienst wordt ook niet aangeboden aan kinderen van een leeftijd waarop het verwerken van hun persoonsgegevens onder de AVG of andere plaatselijke wetgeving illegaal zou zijn of waarvoor ouderlijke toestemming verplicht is.

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar of onder de van toepassing zijnde minimumleeftijd (de ‘minimumleeftijd’). Als u jonger bent dan de minimumleeftijd, vragen we u om geen gebruik te maken van de diensten en ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

Als u ouder bent van een kind onder de minimumleeftijd en ontdekt dat uw kind persoonsgegevens aan Holafly heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via [email protected].Als we ontdekken dat we de persoonsgegevens van een kind van jonger dan 13 jaar hebben verzameld, nemen we passende maatregelen om deze te verwijderen.

6. Internationaal gebruik

De dienst is eigendom van HOLAFLY en is toegankelijk in Europa en daarbuiten. In het kader van gegevensbescherming is HOLAFLY de verwerkingsverantwoordelijke en ook de gegevensverwerker, tenzij anders vermeld. De verzamelde informatie kan worden bewaard en opgeslagen, verwerkt, bekeken en gebruikt in rechtsgebieden waar mogelijk andere privacywetten gelden met minder bescherming dan die in uw eigen rechtsgebied.

HOLAFLY heeft ook contracten met externe dienstverleners voor het beheren van logistiek en klantenservice, om zo een optimale 24/7-dienst te kunnen bieden. Sommige gegevens moeten worden aan deze derde partijen worden vrijgegeven en overgedragen om deze dienst te kunnen uitvoeren. Alle betrokken derde partijen zijn een bindende vertrouwelijkheidsovereenkomst aangegaan en hebben beperkte toegang tot de database van HOLAFLY voor het bieden van ondersteuning.

7. Hoe kan een gebruiker zijn/haar informatie bijwerken of wijzigen?

Als u vragen of zorgen heeft met betrekking tot dit privacybeleid, of als u de persoonlijk identificeerbare informatie die u heeft verstrekt wilt laten verwijderen uit onze bestanden, neemt u contact op met HOLAFLY via [email protected]

8. Beveiliging en versleuteling

We volgen de algemeen aanvaarde normen van de branche om u te helpen uw persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele methode van overdracht via internet of mobiele technologie, of methode van elektronische opslag, is volledig veilig. Hoewel we er alles aan doen om fysieke, elektronische en procedurele waarborgen te handhaven om de vertrouwelijkheid van de informatie die we online verzamelen te beschermen, kunnen we daarom geen absolute veiligheid garanderen. Onze dienst heeft veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om te beschermen tegen verlies, misbruik en verandering van de informatie onder onze controle. We gebruiken Standard Secure Locket-versleuteling (SSL) die informatie voor dergelijke overdrachten versleutelt. Alle informatie uit de dienst wordt op beveiligde servers bewaard. Toegang tot opgeslagen gegevens is beschermd middels meerlagige beveiligingscontroles, waaronder firewalls, op rollen gebaseerde toegangsmachtigingen, en wachtwoorden. U hebt zelf de verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te houden.  Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is (als u bijvoorbeeld vindt dat de beveiliging van een account bij ons in het gedrang is gekomen), meld dit probleem dan onmiddellijk aan ons via [email protected].

9. Wijzigingen aan dit beleid

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, passen we de datum ‘laatst bewerkt’ bovenaan het beleid aan. Als er materiële wijzigingen zijn aan deze verklaring of in hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, brengen wij u daarvan op de hoogte door een melding daarover prominent op deze pagina of onze homepage te plaatsen, of door u een e-mail te sturen. We raden u aan om dit beleid telkens wanneer u een van onze websites of applicaties bezoekt door te nemen.

Stuur alle zakelijke verzoeken naar: [email protected]

10. Vertrouwelijkheid

HOLAFLY S.L. informeert u dat uw gegevens met alle nodige zorg en vertrouwelijkheid wordt behandeld door alle medewerkers in de verschillende fasen van dit proces. We geven deze gegevens niet vrij aan derden, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of verplicht is, of als de betrokkene ons daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Postadres:

  • HOLAFLY S.L.
  • CIF: B05508056
  • OFFICIEEL ADRES: Camino de la Aparecida 10, 30152 Aljucer Murcia
  • E-mail: [email protected]
  • Telefoon: 916567903
  • DPO-gegevens: GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L. [email protected] | 91 553 34 08

Alle rechten voorbehouden.