Mandje


Je hebt geen producten in je mandje

Winkel nu!

Totaal 0,00

Verder winkelen

Taal
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikaanse dollar (USD)
USD - $
Pond sterling
GBP - £

Privacybeleid

In overeenstemming met de principes van legaliteit, loyaliteit en transparantie stellen we dit privacybeleid voor u beschikbaar.

Wie is verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens?


Verantwoordelijke: HOLAFLY SL

 NIF: B05508056

 Maatschappelijke zetel: Camino de la Aparecida 10, 30152 Aljucer Murcia

 E-mailadres: help@holafly.com

 Telefoon: 916567903

 Afgevaardigde voor gegevensbescherming: GRUPO ADAPTALIA – JURIDISCHE FORMATIEVE SL legal@grupoadaptalia.es | 91 553 34 08

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?


Bij HOLAFLY SL behandelen we, afhankelijk van de categorie van belanghebbende in kwestie, de informatie die u ons verstrekt voor de volgende doeleinden:

Potentiële klanten: beheren van de potentiële commerciële en/of professionele relatie, beheren van de verzending van gevraagde informatie en/of beantwoord de gestelde vragen, faciliteren van aanbiedingen van onze diensten en/of producten die voor u interessant zijn.

Klanten: beheren van de commerciële en/of professionele relatie, faciliteren van aanbiedingen van onze diensten en/of producten waarin u geïnteresseerd bent.

Leveranciers: beheren van de commerciële en/of professionele relatie.

Kandidaten: beheren van het personeelsselectieproces

 Webgebruikers: beheren van de analyse van uw browsegegevens

Wat is de rechtmatigheid van de behandeling van uw gegevens?


De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegevens kan, afhankelijk van de categorie van belanghebbende in kwestie, zijn:

 Potentiële klanten:

 Art. 6.1.b RGPD: toepassing, op verzoek van de belanghebbende, van precontractuele maatregelen (offertes, bestelbonnen, serviceaanbiedingen…).

Art. 6.1.f RGPD: gerechtvaardigd belang (versturen van gevraagde informatie, beantwoorden van vragen…).

Art. 6.1.a RGPD: toestemming van de belanghebbende (faciliteren van het aanbieden van onze diensten en/of producten).

Klanten:

Art. 6.1.b RGPD: uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is.

Aanbieders:

Art. 6.1.b RGPD: uitvoering van een overeenkomst waarbij de belanghebbende partij is.

Kandidaten:

Art. 6.1.a RGPD: toestemming van de belanghebbende.

Websitegebruikers:

Art. 6.1.a RGPD: toestemming van de belanghebbende.

De gegevens die we vragen zijn adequaat, relevant en strikt noodzakelijk en u bent in geen geval verplicht om deze aan ons te verstrekken, maar het niet communiceren ervan kan van invloed zijn op het doel van de dienst of de onmogelijkheid om deze te verstrekken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?


Uw gegevens worden bewaard voor de minimale tijd die nodig is voor de correcte levering van de aangeboden dienst en om te voldoen aan de verantwoordelijkheden die hieruit kunnen voortvloeien en eventuele andere wettelijke vereisten.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens doorgegeven?

HOLAFLY SL zal uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij u er uitdrukkelijk van op de hoogte bent gesteld.

Daarnaast informeren wij u dat bepaalde gegevens, op grond van de huidige regelgeving of de contractuele relatie die u onderhoudt met HOLAFLY SL, kunnen worden doorgegeven aan:

  • Banken en financiële instellingen voor het incasseren van gecontracteerde diensten en/of gekochte producten.
  • Overheidsdiensten die bevoegd zijn in de activiteitensectoren van HOLAFLY SL, indien vastgesteld door de huidige regelgeving.

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

De gegevensbeschermingsrechten die de belanghebbende partijen kunnen uitoefenen, indien van toepassing, zijn:

  • Recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens van de belanghebbende.
  • Recht op rectificatie of verwijdering.
  • Recht van bezwaar.
  • Recht om beperking van uw behandeling te vragen.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  • Recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking.

De eigenaren van de verkregen persoonlijke gegevens kunnen hun rechten op de bescherming van persoonlijke gegevens uitoefenen door een schriftelijke mededeling te sturen naar de maatschappelijke zetel van HOLAFLY SL of naar de e-mail help@holafly.com

 Modellen, formulieren en meer informatie over uw rechten zijn beschikbaar op de website van de nationale controleautoriteit, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, hierna AEPD, www.aepd.es

 Kan ik toestemming intrekken?

U hebt de mogelijkheid en het recht om de toestemming in te trekken voor een specifiek doel dat op dat moment is verleend, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Waar kan ik een klacht indienen als ik vind dat mijn gegevens niet correct worden verwerkt?

Als een belanghebbende van mening is dat hun gegevens niet correct worden behandeld door HOLAFLY SL of dat er niet naar tevredenheid is voldaan aan de verzoeken om rechten uit te oefenen, kunnen ze een claim indienen bij de overeenkomstige gegevensbeschermingsautoriteit, waarbij de AEPD degene is die wordt vermeld in de nationaal grondgebied, www.aepd.es.

Beveiliging en update van uw persoonlijke gegevens

Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, informeren wij u dat zij alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid van de verstrekte persoonsgegevens te waarborgen. Dit alles om wijziging, verlies en/of ongeoorloofde behandeling of toegang te voorkomen, zoals vereist door de wet, hoewel absolute veiligheid niet bestaat.

Om uw persoonsgegevens up-to-date te houden, is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van elke wijziging.

Vertrouwelijkheid

HOLAFLY SL informeert u dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld door al het personeel dat betrokken is bij een van de verwerkingsfasen. We zullen uw gegevens niet overdragen aan of meedelen aan derden, behalve in de gevallen voorzien door de wet, of tenzij de belanghebbende ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

(Visited 1 times, 1 visits today)