Kundvagn


Du har inga varor i din korg ännu

Shoppa nu!

Totalt 0,00

Fortsätt handla

Språk
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikanska dollar
USD - $
Brittiska pund
GBP - £

Våra villkor

Läs följande information innan du köper.

Vad är Holafly?

Holafly är en onlinebutik som marknadsför internationella data-SIM-kort, tillverkade av tredje part, för användning i SIM-fria mobila enheter som är kompatibla med mobilnäten i destinationslandet.

Dessa kort kan köpas i destinationslandet. Genom att köpa dessa i Holaflys webbutik får kunderna samma produkt på ett enklare och bekvämare sätt.

Holafly kommer alltid att identifiera den mobiltelefonleverantör som erbjuder tjänsterna för det köpta kortet, och du bekräftar att du är medveten om att du köper ett kort från denna leverantören och att Holafly inte är en mobiltelefonleverantör.

Vad Holafly inte är


Holafly är inte en mobiltelefonleverantör och ansvarar inte för tillhandahållandet av datatjänsten i destinationslandet. Internetanslutning kan drabbas av avbrott eller fel som inte är Holaflys ansvar, utan det är snarare mobiltelefonleverantören i destinationslandet som är ansvarig. Observera att det finns vissa områden där leverantören kanske inte erbjuder tillräcklig täckning. Kolla täckningskartorna för den mobilleverantör du köper kortet från.

Holafly erbjuder gratis support som mellanhand mellan mobilleverantören och kunden för att underlätta konfigurationen av enheten vid behov, men garanterar dock inte resultatet. Holafly erbjuder ingen tjänst för att konfigurera din mobil till att fungera med kortet. Se användarmanualen för din mobil.

Din mobil måste vara olåst och kompatibel med nätverken hos den leverantör vars SIM-kort du köper

Innan du köper ett mobilt SIM-kort måste du se till att din mobil är upplåst och kan ansluta till internet i destinationslandet och med näten hos den mobiltelefonleverantör du har valt. Under inga omständigheter kommer Holafly att ansvara för driften av ett SIM-kort i en mobiltelefon som inte är upplåst eller inte är kompatibel eller har mycket begränsad kompatibilitet.

Din mobil måste vara korrekt konfigurerad för att fungera med SIM-kortet

Holafly erbjuder en kompatibilitets-konsulttjänst som är baserad på information från tredje part och tar inget ansvar för dess korrekthet. Kontrollera telefonens instruktioner och kontrollera att din telefon är kompatibel innan du köper ett SIM-kort.

Allmän information om användarvillkoren


Den här webbplatsen drivs av Holafly SL, med CIF B05508056 och skatteadress på Camino de la Aparecida 10, 30152 Aljucer Murcia.

På hela webbplatsen hänvisar termerna “Holafly”, “vi”, “oss” och “vår” till Holafly SL i detta och alla andra dokument.

Holafly erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats, till användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges i detta dokument och som är tillgängliga för visning.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa en produkt från oss deltar du i vår “Tjänst” och godkänner följande villkor (“Användarvillkor”, “Villkor”), inklusive alla ytterligare villkor och policyer för de som det hänvisas till i detta dokument och/eller som är tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehållet.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen godkänner du användarvillkoren. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kommer du inte åt webbplatsen eller kan använda några tjänster.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken kommer också att omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats förutsätter att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på e-handelsplattformen Shopify Inc. De tillhandahåller e-handelsplattformen online, som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN


Genom att använda den här webbplatsen bekräftar du att du innehar minst myndig ålder i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke att tillåta att dina anhöriga minderåriga använder denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några bestämmelser i din befogenhet (inklusive, bland annat, upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några maskar, virus eller kod av destruktiv karaktär.

Underlåtenhet att följa eller brott mot något av dessa villkor kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 – ALLMÄNNA VILLKOR


På holafly.com erbjuder vi en marknadsföringstjänst för data-SIM-kort tillverkade av tredje part och tillgängliga på marknaden. Holafly tillverkar inte dessa kort och ansvarar inte för att tillhandahålla Internetanslutningstjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst, av vilken anledning som helst, när som helst, i den utsträckning som lagen tillåter.

Du förstår att ditt innehåll (ej inklusive din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med eller anpassas till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av Tjänsten, USP av Tjänsten, eller få tillgång till Tjänsten eller till någon kontakt på webbplatsen genom vilken Tjänsten tillhandahålls, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. .

Rubriker som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.

AVSNITT 3 – NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH RELEVANS


Informationen på de kort som marknadsförs tillhandahålls av leverantören eller mobilleverantören och kan ändras över tid.

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden till att fatta beslut utan att först konsultera en mer exakt, fullständig eller aktuell information. All tillit till ämnet för denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter inkluderar moms och kan ändras utan föregående meddelande. Du kan när som helst begära en faktura för ditt köp genom att kontakta help@holafly och ange din faktureringsinformation.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del av innehållet) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

AVSNITT 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)


Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan vara i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Bilderna på SIM-korten kanske inte matchar utseendet på SIM-kortet du får, vilket är från en specifik leverantör i ett personligt Holafly-paket tillsammans med relevanta instruktioner på engelska. Detta påverkar inte telefon- och roamingtjänsten som erbjuds på webbplatsen, och inte heller dess särskilda villkor som anges för varje destination.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är otillåtna. Vi förbehåller oss rätten att annullera en beställning även om den redan har skickats, i så fall återbetalar vi hela summan.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som görs hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress.

I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress, faktureringsadress och/eller telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller annullera beställningar som, enligt vår bedömning, verkar vara gjorda av konkurrenter, distributörer, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation som används för alla köp som görs via vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

AVSNITT 7 – TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig åtkomst till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar och som vi inte har någon kontroll eller inträde till.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg “i befintligt skick” och “som tillgängliga” utan garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi kommer inte att ha något som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg som tillhandahålls av tredje part.

All användning du använder av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren under vilka dessa verktyg tillhandahålls av tredje parts leverantör(er).

Vi kan också erbjuda dig nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och/eller tjänster kommer också att omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi stöder inte och ska inte ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för några skador relaterade till förvärv eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen granska tredje partens policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor relaterade till produkter från tredje part bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, UPPHANDLING OCH ANDRA PRESENTATIONER

Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan en begäran skickar kreativa idéer, förslag, tips, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensam “Feedback”), samtycker du till att vi när som helst kan, utan begränsningar, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta eller på annat sätt använda de kommentarer du har skickat in. Vi är och kommer inte att vara skyldiga (1) att upprätthålla konfidentialitet för eventuella kommentarer; (2) betala ersättning för kommentarerna; eller (3) att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser vara olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immaterialrätt eller mot användarvillkoren .

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte innehåller ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, inte heller innehåller de datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, använda någon identitet som inte är legitim eller vilseleda andra eller oss om varifrån du skickar dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi är inte ansvariga och tar inget ansvar med avseende på kommentarer som postats av dig eller av någon tredje part.

AVSNITT 10 – PERSONUPPGIFTER


Ditt inlämnande av personlig information via webbplatsen styrs av vår integritetspolicy, som du kan se på sidan via en länk.

AVSNITT 11 – FEL, ORIKTIGHETER OCH UNDANTAG

Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, oriktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittid och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst utan förvarning (även efter att du har skickat din beställning), korrigera fel, oriktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information, eller annullera beställningar av viss information i tjänsten, eller korrigera då någon relaterad webbplats är felaktig. 

Vi är inte skyldiga att uppdatera, korrigera eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, bland annat prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen uppdaterad specifikation eller uppdateringsdatum tillämpad i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör användas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är användning av webbplatsen eller dess innehåll förbjuden: (a) för alla olagliga ändamål; (b) uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, bestämmelser eller lokala förordningar; (d) gör intrång eller kränker våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts rättigheter; (e) trakassera, missbruka, förolämpa, skada, smutskasta, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) presentera falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller annan skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sätt som kan äventyra funktionaliteten eller prestandan på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information om andra; (i) spamma, nätfiska, pharm, förevändning, spårning, crawling eller rasping; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller förhindra tillträde till relaterad webbplats vid brott mot någon av de förbjudna användarföreskrifterna


AVSNITT 13 – UNDANTAG AV GARANTIER, BEGRÄNSNING AV ANSVAR


Vi försäkrar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, punktlig, säker eller felfri.

Vi försäkrar eller garanterar inte att användningen av tjänsten som tillhandahålls av de mobilleverantörer som ansvarar för data-SIM-kort kommer att vara oavbruten, punktlig, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan föregående meddelande.

Du samtycker uttryckligen till att din användning eller möjlighet att använda tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter som tillhandahålls därigenom ges (förutom vad som uttryckligen anges av oss) “i befintligt skick” och “som tillgängligt” för din användning, utan något förbehåll, garanti eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, obligation och ej överträdelse.

Under inga omständigheter kommer Holafly SL, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare att hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, bland annat, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, till följd av användningen av någon av de tjänster eller produkter som köpts via tjänsten, eller för andra anspråk som på något sätt är relaterade till användningen av tjänsten eller någon produkt, inklusive, bland annat, fel eller utelämnanden av något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstått till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller görs tillgänglig via tjänsten, även om man informeras om dess möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller rättskipningsområden, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 – ERSÄTTNING


Du samtycker till att utjämna, försvara och hålla Holafly SL och vårt huvudbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licenstagare, leverantörer, praktikanter och anställda ansvarsfria från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga arvoden från advokater, realiserat av tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot användarvillkoren eller dokumenten som införlivas här, genom referens, eller brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 – UPPDELNING


I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor befinns vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer den bestämmelsen att träda i kraft i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen kommer att anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor, ett sådant fastställande av bestämmelser ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.

AVSNITT 16 – UPPSÄGNING


Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal i alla avseenden.

Dessa användarvillkor gäller såvida de inte sägs upp av dig eller av oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår bedömning bryter mot, eller vi misstänker att du bryter mot, något villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas och inklusive datum för uppsägning; och/eller vi kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 – HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten, utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor kommer inte att tolkas i opposition mot arbetsgruppen.

AVSNITT 18 – LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster till dig kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Spanien.

AVSNITT 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor, innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor relaterade till användarvillkoren ska skickas till help@holafly.com. eller till följande postadress:

Holafly SL
Aparecidas väg 10
30152 Aljucer, Murcia
Spanien

(Visited 4 times, 1 visits today)