Språk
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikanska dollar
USD - $
Brittiska pund
GBP - £
Trustpilot

Våra villkor

Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal (“Avtal”) mellan dig och Holafly om din tillgång till och användning av vår webbplats eller mobilapplikation (“Applikationen”). Du samtycker till att du genom att använda applikationen har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa Användarvillkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA VILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA APPLIKATIONEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART SLUTA ATT ANVÄNDA DEN.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på applikationen från tid till annan utgör också en del av dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar eller modifieringar av dessa villkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kan informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet “Senast uppdaterad” i dessa villkor och du avstår från rätten att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt eget ansvar att regelbundet granska dessa villkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha fått kännedom om och accepterat, ändringarna i eventuella reviderade villkor genom att fortsätta använda applikationen efter det datum då de reviderade villkoren publiceras.

  Den tjänst som tillhandahålls av Applikationen är inte avsedd att användas av någon person eller entitet i någon jurisdiktion eller något land där sådan användning skulle strida mot lag eller reglering. De personer som väljer att få tillgång till applikationen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokal lagstiftning, om och i den utsträckning som lokal lagstiftning är tillämplig.

 1. eSIM service

  esim.holafly.com/sv/ (Holafly) säljer förbetalda eSIM-tjänster med datatjänster baserade på eSIM-teknik (“Tjänsten”). Holafly kan sälja Tjänsten vidare genom en Partner eller en Agent.

  2. Villkor för tjänsten

  2.1. Registrering

  2.1.1. Kunden kan registrera sig för tjänsten via vår webbplats, på vår Holafly-app eller via andra partners eller ombud.

  2.1.2. Kunden måste ange sitt för- och efternamn och en verifierbar e-postadress för att registrera sig. Dessutom kan kunder ladda upp sitt profilfoto och ange sina resepreferenser. Sådana uppgifter kan lämnas frivilligt.

  2.1.3. Kunden måste acceptera de allmänna villkoren och sekretesspolicyn för att registrera sig för tjänsten.

  2.2. Köp och aktivering

  2.2.1. Holafly kan begränsa tillgången till abonnemang i vissa länder. Kunderna kan söka, välja och köpa våra abonnemang på vår webbplats, i Holafly-appen eller via våra partners och ombud.

  2.2.2. Genom att köpa tjänsten bekräftar kunderna att de har en olåst, eSIM-kompatibel enhet, vilket är en nödvändighet för tjänsten.

  2.2.3. Vid köpet måste kunderna ladda ner eSIM:en till sin enhet för att dataplanerna ska kunna konfigureras enligt beställningen. Den nedladdade eSIM:en ska vara kvar på din enhet efter att krediten har förbrukats eller din plan har löpt ut. Kunderna kan när som helst välja att ta bort eSIM i sina telefoninställningar, men vi rekommenderar att kunden inte tar bort eSIM förrän abonnemanget har tagit slut eller upphört att gälla.

  2.2.4. För att implementera tjänsten måste kunden först ladda ner eSIM:en och sedan aktivera den abonnemangsplan som är kopplad till eSIM:en för att tjänsten ska kunna börja användas. Nedladdning av eSIM och aktivering av abonnemangen kan kräva en stabil internetuppkoppling.

  2.3. Varaktighet och upphörande

  2.3.1. Tjänsten ska startas omedelbart efter en lyckad nedladdning av eSIM och aktivering av den abonnemangsplan som är kopplad till eSIM:en.

  2.3.2. Tjänstens varaktighet är den som anges i villkoren för den köpta abonnemangsplanen.

  2.3.3. Tjänsten avslutas antingen när abonnemanget är helt förbrukat eller när abonnemangets giltighetstid löper ut, beroende på vilket som inträffar först.

  2.3.4. Holafly kan stänga av kundens nyttjande av tjänsten om kunden bryter mot de skyldigheter som nämns nedan, med eller utan förvarning. Holafly förbehåller sig rätten att stänga kundens konto(n) och begära korrekt betalning om kunden försöker använda Holaflys krediter, kampanjer och hänvisningar för tjänsterna (“Programmet”) på ett tvivelaktigt sätt eller bryter mot något av dessa villkor eller bryter mot någon lag, stadga eller myndighetsföreskrift.

  2.4. Engagemang

  2.4.1. Tjänsten tillhandahålls enligt principen “i befintligt skick” och “i den mån den är tillgänglig”. Holafly ska vidta rimliga åtgärder för att göra Tjänsten tillgänglig för dig hela tiden, beroende på vår och/eller vår tjänsteleverantörs förmåga att upprätthålla nätverkskapacitet och tillgång till anslutningar. Eftersom Holafly förlitar sig på teknik och nätverk som tillhandahålls av dess partner kan dock Holafly inte garantera nätverkstäckning, kvalitet eller tillgänglighet för tjänsten.

  2.4.2. Holafly samarbetar med andra aktörer för att tillhandahålla tjänsten. Holafly har ingen skyldighet att informera kunden om den använder tjänster från sådana partners. Kunderna samtycker också till att följa våra partners villkor.

 2.4.3. Tjänstens tillgänglighet beror på våra partners förmåga att upprätthålla nätverkskapaciteten och tillgången till anslutningar, vilket det inte finns några garantier för.

  2.5. Kundens skyldigheter

  2.5.1. Kunden samtycker till att använda tjänsten i enlighet med dessa villkor och att ansvara för all användning av tjänsten.

  2.5.2. Kunderna samtycker till att lämna sann, korrekt och fullständig registreringsinformation och att hålla denna information uppdaterad.

  2.5.3. Kunden samtycker till att hålla lösenordet konfidentiellt och är ansvarig för all användning av kontot och lösenordet. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som du har valt om vi efter eget gottfinnande anser att ett sådant användarnamn är tvivelaktigt.

  2.5.4. Kunden samtycker till att använda tjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar i hemlandet, bosättningslandet och det land där kunden befinner sig.

  2.5.5. Kunden samtycker till att tjänsten endast ska användas för personlig användning.

  2.5.6. Kunder samtycker till att Tjänsten inte får användas för att delta i någon åtgärd som är kränkande, olaglig eller bedräglig eller som leder till att nätverket försämras eller skadas.

  2.5.7. Kunden samtycker till att krediter, kampanjer och hänvisningar för tjänsterna (“Programmet”) inte får användas för att underminera programmets rättvisa, integritet eller legitima funktion, inklusive men inte begränsat till att skapa falska konton eller använda fiktiva identiteter för att delta i programmet eller få en belöning. Holafly förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utesluta kunden från programmet och framtida användning av våra tjänster.

  2.5.8. Kunden godkänner att Holafly kan stänga av Tjänsten i händelse av brott mot ovanstående skyldigheter, och att Kunden fortsätter att vara ansvarig och ska betala alla avgifter som ska betalas enligt dessa villkor med avseende på de avstängda tjänsterna. Observera att alla försök att avsiktligt skada eller underminera den legitima driften av tjänsterna och programmet kan strida mot straffrättsliga och civilrättsliga lagar. Holafly förbehåller sig rätten att söka rättsmedel och skadestånd (inklusive advokatarvoden) i enlighet med lagens fulla omfattning, inklusive straffrättsliga åtgärder.

  3. Betalningsvillkor

  3.1. Kunden kan registrera och köpa eSIM på vår webbplats: https://esim.holafly.com/sv/ och i Holafly-appen. Betalningen kan genomföras via ett auktoriserat ombud för Holafly.

  3.2. Alla eSIMs är förbetalda och priserna inkluderar alla indirekta skatter, såvida inget annat anges. Indirekt skatt kommer att tas ut på grundval av det postnummer som anges i faktureringsinformationen i samband med kreditkortsbetalningen.

  3.3. Med indirekta skatter avses försäljningsskatt, mervärdesskatt och liknande avgifter eller skatter som tas ut av statliga enheter vid försäljning av abonnemang.

  4. Policy för returer och återbetalningar

  4.1. Kunderna kommer att debiteras vid köp av eSIM.

  4.2. Kunder kan begära återbetalning eller ändring före installation och aktivering av eSIM eller om det finns ett känt tekniskt problem från Holafly efter aktivering av eSIM.

  4.3. Eventuella klagomål eller feedback om tjänsten kan skickas till vår WhatsApp-kanal, skicka ett meddelande till vår chatbot på vår webbplats, till supportteamet via ett skrivet meddelande till mobilappens hjälpcenter eller skicka ett e-postmeddelande till help@holafly.com.

  5. Gällande lagstiftning och efterlevnad av lagar

  5.1. Detta avtal och alla utomobligatoriska förpliktelser som uppstår till följd av eller i samband med det ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, USA, och alla tvister ska behandlas i domstolarna där.

  5.2. Andra bindande regler, förordningar och lagar i andra stater eller länder kan också vara tillämpliga på din användning av tjänsterna.

  5.3. Vi kan vara tvungna att samla in viss personlig information från dig för att uppfylla juridiska och regulatoriska krav. Om vi begär sådan information från dig och anger att det är för att följa lagar eller bestämmelser, samtycker du till att du kommer att ge oss den sanna och korrekta information som begärs. Vår användning av dina personuppgifter omfattas av villkoren i vår sekretesspolicy (se nedan).

  6. Immateriella rättigheter

  Om inget annat anges är webben och applikationen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i applikationen (kollektivt kallat “innehåll”) och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns där (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immaterialrättsliga rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, utländska jurisdiktioner och internationella konventioner. Innehållet och Varumärkena tillhandahålls på webben och i applikationen “i befintligt skick” endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor får ingen del av applikationen och inget innehåll eller varumärken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

  Om du är berättigad att använda webbapplikationen och mobilapplikationen får du en begränsad licens för att få tillgång till och använda applikationen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till webbplatsen, applikationen, innehållet och varumärkena.

  7. Sekretesspolicy

  Vi tar våra kunders integritet på allvar. Läs vår sekretesspolicy som finns i mobilen och på webbplatsen. Genom att använda Applikationen godkänner du vår Sekretesspolicy, som är införlivad i dessa villkor.

  Vi kan tvingas att lämna ut dina personuppgifter där vi är skyldiga att göra det genom ett giltigt beslut av en auktoriserad myndighetsrepresentant eller ett domstolsbeslut. Genom att registrera dig för tjänsterna samtycker du till sådant utlämnande, inklusive potentiellt till länder som inte erbjuder samma nivå av dataskydd som Förenta staterna.

  8. Bidrag från användare

  Applikationen och webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på applikationen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag, personlig information eller annat material (kollektivt kallade “bidrag”). Bidragen kan vara synliga för andra användare av applikationen och via webbplatser från tredje part. Alla bidrag som du överför kan därför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller tillgängliggör bidrag, försäkrar och garanterar du därmed att:

  1. Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till deras upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.

  2. Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, godkännandena och tillstånden för att använda och ge oss, webb- och mobilapplikationen och andra användare av applikationen tillstånd att använda dina bidrag på något sätt som möjliggörs av applikationen eller som det hänvisas till i dessa villkor.

  3. Du har skriftligt samtycke, godkännande och/eller tillåtelse från varje identifierbar person i dina bidrag att använda namnet eller bilden på varje identifierbar person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på alla sätt som avses i applikationen och dessa villkor.

  4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.

  5. Dina bidrag är inte oönskade eller otillåtna annonser, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.

  6. Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, vulgära, snuskiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vad vi avgör).

  7. Dina bidrag får inte förlöjliga, håna, nedvärdera, skrämma eller kränka någon.

  8. Dina bidrag får inte förespråka ett våldsamt störtande av någon regering eller uppmana, uppmuntra eller hota med fysisk skada mot någon annan.

  9. Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.

  10. Dina bidrag kränker inte någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.

  11. Dina bidrag innehåller inget material som begär personlig information från personer under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.

  12. Dina bidrag bryter inte mot någon federal eller delstatlig lag om barnpornografi eller som på annat sätt syftar till att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.

  13. Dina bidrag får inte innehålla några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.

  14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa villkor eller någon tillämplig lag eller förordning.

  All användning av webben och mobilapplikationen i strid med ovanstående bryter mot dessa villkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda webben och mobilapplikationen upphör eller avbryts.

  9. Licens för bidrag

  Genom att lägga upp dina bidrag på någon del av mobil- och webbapplikationen, eller genom att göra bidragen tillgängliga för applikationen genom att koppla ditt konto från mobil- och webbapplikationen till något av dina konton i sociala nätverk, ger du oss automatiskt, och du försäkrar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, gränslös, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rätt och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra,, lägga i cache, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, göra utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana bidrag (inklusive, men inte begränsat till, din bild och röst) i vilket syfte som helst, kommersiellt, reklammässigt eller på annat sätt, och att utarbeta avledda verk av eller införliva sådana bidrag i andra verk, samt bevilja och auktorisera underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen får ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

  Denna licens gäller i alla former, medier och teknologier som är kända eller utvecklas i framtiden, och omfattar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisingnamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du frånsäger dig alla moraliska rättigheter till dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har gjorts gällande för dina bidrag.

 Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller representationer i dina bidrag som du tillhandahåller på något område i mobil- och webbapplikationen. Du är ensamt ansvarig för dina bidrag till mobil- och webbapplikationen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från rättsliga åtgärder mot oss med avseende på dina bidrag.

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, bearbeta eller på annat sätt ändra bidrag, (2) kategorisera om bidrag för att placera dem på mer lämpliga ställen i mobil- och webbapplikationen och (3) förhandsgranska eller radera bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan förvarning. Vi är inte skyldiga att övervaka dina bidrag.

 För mer information om villkor och bestämmelser

  Du kan nå vårt team dygnet runt, 365 dagar om året. Skicka bara ett meddelande till vår e-post eller vår onlinechatt:

  •   E-post: help@holafly.com
  •   Chatt: Klicka bara på det röda popup-fönstret i det nedre högra hörnet på denna sida.
  •   Du kan också ringa oss på: +1 888 509 2045

  (denna linje är öppen 9.00-17.00 centraleuropeisk tid).

  Alla affärsförfrågningar ska skickas till: afiliacion@holafly.com

  Postadress:

  Holafly, S. L.

  Camino de La Aparecida 10

  30152 Aljucer

  Murcia

(Visited 12 times, 1 visits today)