Språk
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikanska dollar
USD - $
Brittiska pund
GBP - £
Trustpilot
digital sim
Återbetalningspolicy
Ändrade planer? Inga problem! Köp ditt Holafly eSIM med extra sinnesro. Du har upp till 6 månader att begära en återbetalning.
Återbetalningstyper

Återbetalning för återkallelse av tjänst

Om det har gjorts ändringar i dina abonnemang eller att du inte längre behöver ditt Holafly eSIM så kommer vi att ge dig en full återbetalning.
For a full refund you must meet the following requirements:
 • Your eSIM must have been purchased from the Holafly website
 • The activation of the eSIM has not been done yet.
 • If the eSIM has already been activated and/or used, we will analyze your specific case to provide a better solution.
 • The purchase must have been made no more than 6 months ago

Återbetalning för icke-kompatibel eller låst enhet

If you purchased the eSIM and it turned out to be incompatible with your device, we will provide you with a full refund.
The refund would be effective as long as you:
 • Have not scanned the QR code
 • Have not used any data from the plan
 • Have purchased the eSIM no more than 6 months ago
 • Send a screenshot and the necessary information to verify the incompatibility or lock

Återbetalning för anslutningsproblem

Om ditt eSIM inte fungerar på grund av ett problem med Holafly eller om nätverksinfrastrukturen för destinationslandet har problem och är ostabilt så kommer vi att ge dig en hel eller delvis återbetalning.
Before requesting the refund
 • Please get in touch with our Customer Support Team at [email protected] or through our chat to report the connection issue.
 • We cannot guarantee a refund if you contact us after your trip.
 • In all other cases, a partial or full refund (with an administrative fee of $3.50 USD) may be issued depending on the data you have used.
Återbetalningsprocess
Lämna allt till oss! Kontakta bara vårt Kundsupport-team på [email protected] och tillhandahåll all nödvändig information och dokument vi kan kräva.
Redo att åka? Välj ditt nästa eSIM och res säkert!