Kundvagn


Du har inga varor i din korg ännu

Shoppa nu!

Totalt $0.00

Fortsätt handla

Språk
Valuta
Euro
EUR - €
Amerikanska dollar
USD - $
Brittiska pund
GBP - £

Integritetspolicy

I enlighet med principerna om laglighet, lojalitet och transparens gör vi denna integritetspolicy tillgänglig för dig.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter?

Ansvarig: HOLAFLY SL

NIF: B05508056

Registrerat kontor: Camino de la Aparecida 10, 30152 Aljucer Murcia

E-post: help@holafly.com

Telefon: 916567903

Dataskyddsombud: GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVE SL legal@grupoadaptalia.es | 91 553 34 08

För vilket ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

På HOLAFLY SL, beroende på vilken kategori av intressenter det gäller, behandlar vi informationen du ger oss med följande syften:

Potentiella kunder: Hantera den potentiella kommersiella och/eller professionella relationen, hantera sändningen av efterfrågad information och/eller lösa de uppkomna frågorna, underlätta erbjudanden om våra tjänster och/eller produkter av intresse för dig.

Kunder: Hantera den kommersiella och/eller professionella relationen, underlätta erbjudanden av våra tjänster och/eller produkter av intresse.

Leverantörer: Hantera den kommersiella och/eller professionella relationen.

Kandidater: Hantera personalvalsprocessen

Webbanvändare: Hantera analysen av dina webbläsardata

Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter, beroende på vilken kategori av berörda parter det gäller, kan vara:

Potentiella kunder:

Art. 6.1.b RGPD: tillämpning, på begäran av den berörda parten, av åtgärder före avtalsslutande (offerter, orderblad, serviceerbjudanden…).

Art. 6.1.f RGPD: Berättigat intresse (skicka begärd information, svara på förfrågningar…).

Art. 6.1.a RGPD: samtycke från den berörda parten (underlätta erbjudanden om våra tjänster och/eller produkter).

Kunder:

Art. 6.1.b RGPD: genomförande av ett avtal där den berörda är part.

Leverantörer:

Art. 6.1.b RGPD: genomförande av ett avtal där den berörda är part.

Kandidater:

Art. 6.1.a RGPD: samtycke från den berörda parten.

Webbplatsanvändare:

Art. 6.1.a RGPD: samtycke från den berörda parten.

Uppgifterna som vi begär är adekvata, relevanta och strikt nödvändiga och du är inte i något fall skyldig att tillhandahålla den för oss, men den uteblivna kommunikationen kan påverka syftet med tjänsten eller möjligheten att tillhandahålla den.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att bevaras under den korta tid som krävs för korrekt tillhandahållande av den erbjudna tjänsten samt för att uppfylla det ansvar som det medför vid sidan om andra juridiska krav.

Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att kommuniceras?

HOLAFLY SL kommer inte att kommunicera dina uppgifter till någon tredje part, såvida de inte uttryckligen informeras om det.

Dessutom informerar vi dig om att vissa uppgifter, i kraft av gällande regler eller det avtalsförhållande som du upprätthåller med HOLAFLY SL, kan kommuniceras till:

Banker och finansiella enheter för insamling av kontrakterade tjänster och/eller köpta produkter.
Offentliga förvaltningar med kompetens inom HOLAFLY SL:s verksamhetssektorer, när det är upprättat enligt gällande bestämmelser.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?

De dataskyddsrättigheter som berörda parter kan utöva, när så är lämpligt, är:

  • Rätt att begära tillgång till personuppgifter som rör den berörda parten.
  • Rätt till rättelse eller radering.
  • Rätt till opposition.
  • Rätt att begära begränsning av din behandling.
  • Rätt till dataportabilitet.
  • Rätt att inte bli föremål för beslut som enbart baseras på automatiserad dataskyddsbehandling.

Ägarna av de erhållna personuppgifterna kan utöva sina rättigheter med skydd av personuppgifter genom att skicka ett skriftligt meddelande till HOLAFLY SL:s registrerade kontor eller med e-post till help@holafly.com

Modeller, formulär och mer information om dina rättigheter finns på webbplatsen för den nationella kontrollmyndigheten, Spanish Agency for Data Protection, nedan AEPD, www.aepd.es

Kan jag återkalla samtycket?

Du har möjligheten och rätten att återkalla samtycket för ett specifikt ändamål som beviljats vid den tidpunkten, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserad på samtycket innan återkallandet.

Var kan jag klaga om jag anser att mina uppgifter inte behandlas korrekt?

Om någon berörd part anser att deras uppgifter inte behandlas korrekt av HOLAFLY SL eller att begäran om att utöva rättigheter inte har tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt, kan de lämna in en anmälan till motsvarande dataskyddsmyndighet, med AEPD som den anges i nationellt territorium, www.aepd.es.

Säkerhet och uppdatering av dina personuppgifter

För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter informerar vi dig om att vi har vidtagit alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för de tillhandahållna personuppgifterna. Allt detta för att förhindra ändring, förlust och/eller otillåten behandling eller åtkomst, vilket krävs enligt lag, även om absolut säkerhet inte existerar.

Det är viktigt att du, så att vi kan hålla dina personuppgifter uppdaterade, informerar oss närhelst det sker en ändring i dem.

Sekretess

HOLAFLY SL informerar dig om att dina uppgifter kommer att behandlas med största omsorg och konfidentialitet av all personal som är involverad i någon av behandlingsfaserna. Vi kommer inte att överföra eller kommunicera dina uppgifter till någon tredje part, förutom i de fall som föreskrivs i lag, eller om inte den berörda parten uttryckligen har gett oss tillstånd.

(Visited 1 times, 1 visits today)