Język
Waluta
Złoty polski
PLN - zł
Euro
EUR - €
Trustpilot

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie

Niniejsza polityka prywatności („Powiadomienie”) ma na celu poinformowanie Użytkownika o tym, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane przez Holafly Limited („Holafly”, „my”, „nas” lub „nasze”) i określa informacje, w tym wyszczególnione poniżej dane osobowe, które dotyczą Użytkownika lub które Użytkownik nam dostarcza („Dane osobowe”), które będą gromadzone i przetwarzane przez firmę Holafly i/lub w jej imieniu przez Strony trzecie będące usługodawcami, gdy Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszych kanałów, takich jak nasza aplikacja, witryna internetowa lub po zawarciu umowy na nasze usługi.. Jesteśmy zobowiązani do przekazania Użytkownikowi tych informacji, w tym do poinformowania go o przysługujących mu prawach ochrony danych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 („RODO”).

2. Holafly jako kontroler danych

Dla celów niniejszego powiadomienia kontrolerem Danych osobowych Użytkownika jest firma Holafly Limited mieszcząca się pod adresem: 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlandia. Firma Holafly jest odpowiedzialna za Dane osobowe Użytkownika. 

Firma Holafly zobowiązuje się do przestrzegania podstawowego prawa Użytkownika do ochrony jego Danych osobowych, a niniejsze powiadomienie ma na celu poinformowanie Użytkownika o przetwarzaniu przez nas Danych osobowych Użytkownika.

3. Rodzaje przetwarzanych przez nas Danych osobowych Użytkownika

Kategoria danych osobowych Szczegóły
Korzystanie z Witryny internetowej i dane Urządzenia: podczas wizyty w naszej Witrynie internetowej lub Aplikacji.
– Wizyty Użytkownika oraz jego interakcje z naszą Witryną internetową, w tym odwiedzane strony internetowe, czas i data dostępu, kliknięcia i czas wykonywania tych czynności;
– dane Urządzenia Użytkownika, w tym: adres IP, dane o lokalizacji, rodzaj urządzenia, język oraz typ przeglądarki i inne powiązane informacje;
– wszelkie powiązane witryny internetowe, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Witryny internetowej.

Większość tych Danych osobowych jest gromadzona poprzez używanie plików cookie w Witrynie internetowej. Zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie aby uzyskać więcej informacji o sposobie wykorzystywania plików cookie przez Witrynę internetową.
Dane klienta: zakup karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych. Imię i nazwisko; tytuł, kraj zamieszkania; aktualna lokalizacja; adres zamieszkania; dostawca sieci; numer telefonu; informacje dotyczące płatności; adres e-mail; typ urządzenia (np. marka i model); kopia paszportu, prawa jazdy lub podobnego dokumentu w celu identyfikacji (w razie potrzeby); inne dane dotyczące Użytkownika podczas interakcji z nami w związku z zakupem karty eSIM.

4. Źródła Danych osobowych

W trakcie trwania naszego stosunku umownego z Użytkownikiem, lub gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę internetową lub Aplikację, gromadzimy Dane osobowe w jeden z następujących sposobów: (1) bezpośrednio od Użytkownika, lub (2) pośrednio od Stron trzecich (na przykład po zawarciu umowy na nasze usługi, za pośrednictwem naszych podmiotów stowarzyszonych lub biur podróży). 
Podczas przeglądania naszej Witryny internetowej na Urządzeniu Użytkownika mogą być instalowane różne pliki cookie i wykorzystywane inne technologie śledzenia, zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie [here]. W przypadku gromadzenia za pomocą plików cookie Danych osobowowych Użytkownika, które nie są niezbędne do jej działania, potrzebujemy zgody Użytkownika na takie działanie.

5. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane osobowe?

W poniższej tabeli przedstawiliśmy kluczowe konteksty („Podstawy prawne”) przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Wyjaśniamy również, w jaki sposób („Charakter przetwarzania”) i dlaczego („Cele”) pozyskujemy i gromadzimy Dane osobowe Użytkownika.

Podstawy prawne Charakter przetwarzania i cele Kategorie danych osobowych
Zgodność z obowiązkiem prawnym
 • Firma Holafly może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega na mocy przepisów Unii Europejskiej i/lub innych obowiązujących przepisów, w tym między innymi dotyczących ochrony i zastosowania się do żądań organów ścigania.

Dane klienta Dane Witryny internetowej
Realizacja Umowy
 • W celu zapewniania Użytkownikowi dostępu do naszej Witryny internetowej, umożliwiając korzystanie z niej.
 • W celu zarządzania zakupem karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych, które sprzedajemy w naszej Witrynie internetowej, a także płatnością związaną z takimi produktami.
 • W celu obliczania i wystawiania opłat za usługi świadczone na rzecz Użytkownika.
 • W celu przeglądania i obsługi incydentów, zapytań, skarg lub wniosków klientów odnośnie do naszych produktów i usług.
 • W celu zarządzania i wykonywania wszelkich usług posprzedażnych.
 • W celu zarządzania rejestracją Użytkownika w naszej Witrynie internetowej i/lub w Aplikacji, a także w celu umożliwienia dostępu do prywatnego obszaru Użytkownika firmy Holafly.

Dane klienta, dane Witryny internetowej
Uzasadniony interes
 • Aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z karty eSIM lub Planu taryfowego na transmisję danych, w tym administrowanie kontem Użytkownika oraz zapewnienie obsługi klienta.
 • Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszej Witryny internetowej w celu jej ulepszenia. W celu dostosowania produktów i usług do Użytkownika oraz, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na marketing bezpośredni, w celu dostosowania marketingu bezpośredniego.
 • Aby monitorować kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa i w celu zapobiegania powiązanym z nim problemom oraz nieautoryzowanemu wykorzystaniu naszych informacji, systemów informatycznych i/lub sprzętu.
 • W celu usprawnienia naszych procesów biznesowych poprzez korzystanie z platform zewnętrznych.
 • W celu przeprowadzania wewnętrznych audytów biznesowych i, w razie potrzeby, kontaktowania się z klientem w przypadku wykrycia oszustwa lub kradzieży tożsamości lub uzasadnionego podejrzenia oszustwa, kradzieży tożsamości lub nielegalnej działalności.
 • Aby nagrywać rozmowy w celach szkoleniowym i poprawy obsługi klienta.
 • W celu przeprowadzania okresowych audytów naszych usług i przeprowadzania badań satysfakcji, aby poprawić ocenę oraz jakość świadczonych przez nas usług.
 • W celu prowadzenia wszelkich innych działań niezbędnych do prowadzenia naszej działalności, w tym testowania systemów, monitorowania sieci, szkolenia personelu i kontroli jakości.

Dane klienta Witryna internetowa Dane

6. Komu udostępniamy Dane osobowe?

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika, możemy udostępniać takie Dane osobowe niektórym lub wszystkim z poniższych odbiorców w niezbędnym zakresie:

 • Podmioty wewnętrzne/wewnątrzgrupowe firmy Holafly: wewnętrzne działy i usługi (takie jak nasz dział sprzedaży, dział marketingu lub dział IT). 
 • Dostawcy usług telekomunikacyjnych: dostawcy usług zlokalizowani w odpowiedniej jurysdykcji, dla której zakupiono usługę eSIM.
 • Organy regulacyjne i organy ścigania: w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Danych osobowych Użytkownika w celu spełnienia jakiegokolwiek prawnego lub regulacyjnego obowiązku lub żądania, takiego jak Urzędy Skarbowe, Urząd wsparcia socjalnego, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Biuro ds. relacji w miejscu pracy, irlandzkie sądy, Garda Síochána lub inne właściwe organy.  
 • Doradcy będący Stronami trzecimi: profesjonalni doradcy, którzy świadczą nam profesjonalne usługi, np. konsultanci, doradcy prawni. 
 • Strony trzecie będące dostawcami usług: korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy mogą przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w naszym imieniu w powyższych celach. Obejmuje to:
  • Usługi administracyjne. 
  • Usługi reklamowe i komunikacyjne. 
  • Usługi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. 
  • Usługi konserwacyjne.
  • Usługi dotyczące bezpieczeństwa fizycznego. 
  • Usługi archiwizacji, przechowywania i digitalizacji.
  • Usługi usuwania i niszczenia dokumentów.
  • Usługi typu back office. 
  • Usługi informatyczne.

7. Międzynarodowe transfery danych

Użytkownicy zamieszkali w Unii Europejskiej powinni pamiętać, że ich Dane osobowe będą przekazywane niektórym odbiorcom (głównie naszym zewnętrznym dostawcom usług), którzy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) w krajach, w których obowiązują przepisy i praktyki, które nie zawierają równoważnych praw do ochrony Danych osobowych. W przypadku takich transferów zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia poprzez zapewnienie, że: a) transfery nie odbywają się bez naszego uprzedniego pisemnego upoważnienia; oraz b) stosowany jest odpowiedni mechanizm transferu, taki jak Moduł 2 Standardowych Klauzul Umownych (zatwierdzony przez Komisję Europejską) lub decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, w celu ochrony Danych osobowych Użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat wszelkich transferów obejmujących Dane osobowe Użytkownika, należy się z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres dpo@holafly.com.

8. Prawa Użytkownika do ochrony danych

Prawo Informacje
Prawo dostępu
Użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich Danych osobowych przechowywanych przez firmę Holafly oraz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, które przechowujemy.
Prawo do sprzeciwu Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownika, w przypadku gdy firma Holafly przetwarza Dane osobowe Użytkownika w oparciu o podstawę prawną w postaci realizacji jej uzasadnionych interesów.
Prawo do sprostowania Użytkownik ma prawo do aktualizacji lub poprawienia wszelkich nieprawidłowych Danych osobowych przechowywanych przez firmę Holafly dotyczących Użytkownika.
Prawo do usunięcia danych W pewnych okolicznościach Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich Danych osobowych. Na przykład, jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu, a firma Holafly nie będzie miała nadrzędnego powodu do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika lub jeśli nie będziemy już potrzebować Danych osobowych Użytkownika do celów określonych w niniejszym Powiadomieniu.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik ma prawo zażądać od firmy Holafly ograniczenia przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w określonych przypadkach, w tym jeśli uważa, że przechowywane przez nas Dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub jeśli wykorzystywanie przez nas Danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem.
Prawo do przenoszenia danych Użytkownik może zażądać od firmy Holafly przekazania Danych osobowych Użytkownika, które przekazał firmie Holafly, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Prawo do wniesienia skargi Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Właściwym organem nadzorczym w Irlandii jest Komisja Ochrony Danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.dataprotection.ie
Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne dotyczące osób, których dane dotyczą, lub w podobny sposób znacząco na nie wpływa. Możemy nie być w stanie spełnić tego żądania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania naszej umowy z nimi lub gdy przetwarzanie jest dozwolone na mocy prawa, któremu podlegamy.

9. Jak długo przechowujemy Dane osobowe Użytkownika

Ogólnie rzecz biorąc, będziemy przechowywać Dane osobowe Użytkownika zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa irlandzkiego i Unii Europejskiej i/lub tak długo, jak długo będziemy utrzymywać relacje z Użytkownikiem, a następnie przez odpowiedni czas. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne w świetle celów, dla których zostały uzyskane. Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania obejmują:

 • długość stosunku umownego plus 7,5 roku od daty jego zakończenia;
 • rozpatrzenie czy zatrzymanie danych jest rozważne w świetle sytuacji prawnej firmy Holafly (np. w odniesieniu do przedawnienia, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych);
 • kwestię wystąpienia obowiązku prawnego, któremu podlega firma Holafly; 
 • 6-miesięczną historię połączeń i nagranych rozmów.

10. Dane osobowe dzieci

Holafly rozumie znaczenie ochrony Danych osobowych dzieci, za które w Irlandii uważamy osoby poniżej 18. roku życia lub w równoważnym wieku określonym przez prawo w jurysdykcji Użytkownika.
Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą korzystać z usług firmy Holafly. Nie gromadzimy świadomie (ani nie zezwalamy świadomie Stronom trzecim na gromadzenie) Danych osobowych od osób poniżej 18. roku życia. Jeśli dowiemy się, że Dane osobowe zostały zebrane od osoby poniżej 18. roku życia, usuniemy te Dane osobowe i zamkniemy konto tej osoby tak szybko, jak to możliwe.

11. Z kim należy się kontaktować celem skorzystania z posiadanych praw ochrony danych lub w razie pytań dotyczących Danych osobowych?

Zgodnie z odpowiednim prawem firma Holafly współpracuje z inspektorem ochrony danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji podanych w niniejszym Powiadomieniu lub potrzeby skorzystania z posiadanych praw ochrony danych, należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: dpo@holafly.com, lub z naszym działem obsługi klienta, który jest dostępny pod adresem: help@holafly.com.

12. Aktualizacje niniejszego Powiadomienia oraz inne informacje

Dołożymy wszelkich starań, aby to Powiadomienie zachowywało aktualność. Niniejsze Powiadomienie będzie regularnie sprawdzane, aktualizowane i poprawiane zgodnie z potrzebami. Wszelkie aktualizacje tego Powiadomienia będą publikowane w tej sekcji Witryny internetowej.

Niniejsze Powiadomienie zostało sporządzone w języku angielskim. W przypadku sprzeczności między niniejszą wersją Powiadomienia w języku angielskim a wszelkimi przetłumaczonymi kopiami tego Powiadomienia, pierwszeństwo ma wersja angielska.