שפה
מטבע
שקל ישראלי חדש
ILS - ₪
יוֹרוֹ
EUR - €
Trustpilot

מדיניות פרטיות

1. מבוא

מדיניות הפרטיות הזו (“הודעה“) מכוונת ליידע אותך לגבי איך מטופלים הנתונים האישיים שלך על ידי Holafly בע”מ (“Holafly“, “אנחנו“, “אותנו“, “שלנו“) ומגדירה את המידע, כולל המידע האישי המפורט להלן, הקשור אליך או שמסופק לנו על ידיך (“נתונים אישיים“) שייאסף ויעובד על ידי Holafly ו/או בשמה על ידי ספקי שירות צד שלישי, בעת יצירת קשר איתנו דרך הערוצים שלנו, כמו היישום או האתר שלנו, או לאחר שחתמת על הסכם לשירותינו. אנו נדרשים לספק לך מידע זה, כולל ליידע אותך לגבי זכויות הגנת הנתונים האישיים שלך, תחת התקנות הכלליות להגנת נתונים (EU) 2016/679 (ידועות בשם “GDPR“).

2. Holafly כשולטת בנתונים

למטרות “הודעה” זו, השולטת בנתונים האישיים שלך היא Holafly בע”מ בכתובת 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland. חברת Holafly אחראית לנתוניך האישיים.

חברת Holafly מחויבת לכבד את זכותך הבסיסית להגנה על נתוניך האישיים, ו”הודעה” זו מכוונת כדי ליידע אותך לגבי העיבוד של נתוניך האישיים על ידינו. 

3. סוגים של נתונים אישיים שלך שאנו מעבדים

קטגוריה של נתונים אישיים פרטים
שימוש באתר ונתוני מכשיר: כשמבקרים באתר או ביישום שלנו.
הביקורים והאינטראקציות שלך עם האתר שלנו, כולל באילו עמודים ביקרת, זמן ותאריך הביקור, על מה הקשת בעת הביקור, מתי בוצעו הפעולות האלה; נתוני המכשיר שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, נתוני מיקום, סוג ושפת המכשיר, סוג הדפדפן ומידע רלוונטי אחר; וכן אתרים מקושרים אחרים שאליהם ניגשת דרך האתר. רוב הנתונים האישיים האלה נאספים באמצעות קוקיז באתר. מומלץ לעיין במדיניות הקוקיז שלנו [כאן] for more information בשביל למצוא מידע נוסף על איך האתר משתמש בקוקיז.
נתוני לקוחות: בעת רכישת e-SIM או תוכנית נתונים. שם מלא; תואר, ארץ מגורים; מיקום נוכחי; כתובת מגורים; ספק רשת; מספר טלפון; פרטי תשלום; כתובת אימייל; סוג מכשיר (כלומר, יצרן ומודל); צילום של הדרכון שלך, רישיון הנהיגה שלך או מסמך דומה אחר המשמש לזיהוי (היכן שנדרש); ופרטים אחרים הקשורים אליך בעת האינטראקציה איתנו בנוגע לרכישת e-SIM.

4. מקור הנתונים האישיים שלך

בתקופת ההתקשרות החוזית איתך או בעת ביקורך באתר או ביישום שלנו, אנו אוספים נתונים אישיים: (1) ישירות ממך, או (2) באופן עקיף מצדדים שלישיים (למשל, לאחר יצירת ההתקשרות החוזית, באמצעות השותפים שלנו או סוכנויות נסיעות). 

 • בזמן הגלישה שלך באתר שלנו, קוקיז שונים ואמצעי מעקב אחרים עשויים להיות מותקנים על המכשיר שלך, כפי שמוגדר במדיניות הקוקיז [here]. במקרה שאנו אוספים עליך נתונים אישיים באמצעות קוקיז שהם לא-הכרחיים לפעולת האתר, נידרש לקבל את הסכמתך לעשות זאת

5. לאיזו מטרה ועל איזה בסיס משפטי אנו מעבדים נתונים אישיים?

הגדרנו בטבלה להלן את ההקשר המרכזי שעל בסיסו (“בסיס חוקי“) אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך. אנו גם מסבירים איך (“טבע העיבוד“) ולמה (“מטרות“) אנחנו משיגים ואוספים את הנתונים האישיים שלך. 

בסיס חוקי טבע העיבוד ומטרתו קטגוריות של נתונים אישיים
עמידה בחובות משפטיות
 • חברת Holafly רשאית לעבד נתונים אישיים, במקום בו הדבר הכרחי לשם עמידה בחובות משפטיות החלות עלינו תחת האיחוד האירופי ו/או תחת החוק הישים, כולל בין היתר לשם הגנה ועמידה בדרישות כוחות אכיפת החוק.

נתוני לקוחות נתוני אתר
ביצועי חוזהt
 • על מנת לספק לך גישה לאתר וכדי לאפשר לך להשתמש באתר.
 • על מנת לנהל את רכישת ה-e-SIM או תוכנית הנתונים שאנו מוכרים באתר שלנו ואת התשלום הקשור למוצרים אלה.
 • על מנת לחשב ולהנפיק חיובים על שירותים שאנו מספקים.
 • כדי לסקור ולטפל באירועים, שאלות, תלונות, או בקשות של לקוחות הקשורות למוצרים ולשירותים שלנו.
 • כדי לנהל ולבצע כל שירות-לאחר-מכירה שהוא.
 • על מנת לנהל את ההרשמה שלך כמשתמש באתר ו/או ביישום, כמו גם כדי לאפשר לך גישה לאזור הפרטי של משתמשי Holafly.

נתוני לקוחות נתוני אתר
התעניינות לגיטימית
 • כדי לאפשר את השימוש ב-eSIM או בתוכנית הנתונים, כולל ניהול חשבונך, וכדי לספק לך שירות לקוחות.
 • על מנת להבין טוב יותר איך לקוחות משתמשים באתר שלנו כדי לשפר אותו. כדי לתפור מוצרים ושירותים לפי צרכיך, ואם הסכמת לכך, להתאים עבורך שיווק ישיר.
 • כדי לנטר נגד ולמנוע בעיות אבטחת-סייבר ושימוש לא מורשה במידע שלנו, במערכות התקשורת ו/או בציוד שלנו.
 • כדי לייעל את תהליכי העסק שלנו על ידי שימוש בפלטפורמות חיצוניות;
 • כדי לנהל ביקורות עסקיות פנימיות, וככל שנדרש, ליצור קשר עם לקוחת במקרה שמזוהה הונאה או גנבת זהות, או אם יש חשד סביר להונאה, גנבת זהות או פעילות בלתי-חוקית.
 • כדי להקליט שיחות למטרות הכשרה ושיפור שירות הלקוחות.
 • על מנת לבצע דוחות תקופתיים של שירותינו ולנהל סקרי שביעות רצון לקוחות, כדי להעריך ולשפר את איכות השירות שאנו מספקים.
 • כדי לבצע כל פעילות אחרת הנדרשת להפעלת העסק שלנו, כולל בדיקת מערכות, ניטור רשת, הכשרת עובדים ובקרת איכות.

נתוני לקוחות אתר נתונים

6. עם מי אנו משתפים את הנתונים האישיים?

בהתאם למטרה שלשמה אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, אנו עשויים לשתף נתונים אלה עם חלק או כל הנמענים הבאים, במידה הדרושה:

 • ישויות בתוך קבוצת Holafly ובין-קבוצתיות מחלקות ושירותים פנימיים (כגון, מחלקת מכירות, מחלקת שיווק, או מחלקת תקשורת).
 • ספקי שירותי טלקומוניקציה: ספקי שירותים הממוקמים בתחום השיפוט המתאים שעבורו נרכש שירות ה-eSIM.
 • רשויות מפקחות וסוכנויות אכיפת החוק: במקום שבו אנו תחת חובה למסור או לשתף נתונים אישיים לשם עמידה בחובה או בדרישה רגולטורית, כגון נציבות הכנסות, המחלקה להגנה חברתית, הנציבות להגנת נתונים, בתי-המשפט האיריים, משטרת אירלנד, או כל רשות ישימה אחרת.  
 • יועצים / בעלי-מקצוע צד שלישי: יועצים מקצועיים שמספקים לנו שירותים מקצועיים כמו יועצים משפטיים. 
 • ספקי שירותי צד שלישי: אנחנו יוצרים קשר עם ספקי צד שלישי שעשויים לעבד את נתוניך האישיים בשמנו לשם המטרות המצוינות לעיל. אלה כוללים את ספקי השירותים הבאים:
  • שירותי ניהול. 
  • שירותי פרסום ותקשורת. 
  • שירותי אחריות חברתית ותאגידית. 
  • שירותי תחזוקה.
  • שירותי אבטחה פיזית. 
  • שירותי ארכיון, משמורת, אחסון ודיגיטציה.
  • שירותי הסרת מסמכים והשמדתם.
  • שירותי בק-אופיס. 
  • שירותי טכנולוגיית מידע.

7. העברת נתונים בין-לאומית

על משתמשים תושבי האיחוד האירופי לדעת שהנתונים האישיים שלכם יועברו לנמענים מסוימים (בעיקר לספקי השירותים החיצוניים שלנו) שממוקמים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (“EEA”) למדינות עם חוקים ומנהגים שאינם כוללים זכויות הגנת נתונים שקולות עבור נתוניך האישיים (למשל, קולומביה ותאילנד). כשהעברות כנ”ל מתרחשות, אנו מבטיחים שמוצבות הגנות ראויות, כדי להבטיח ש: א) העברות אינן מתקיימות בלי הרשאה מקדימה בכתב; ב) ושהוקם מנגנון העברה ראוי, כגון Module 2 של המסמך Standard Contractual Clauses (כפי שאושר על ידי הנציבות האירופית) או החלטת הולמות של הנציבות האירופית, כדי להגן על הנתונים האישיים שלך. למידע נוסף על העברות כלשהן שמשפיעות על הנתונים האישיים שלך, נא ליצור איתנו קשר באימייל [email protected]

8. זכויות הגנה על הנתונים שלך

זכות מידע נוסף
הזכות לגישה
יש לך הזכות לבקש העתק של הנתונים האישיים המוחזקים על ידי Holafly אודותיך, ולקבל גישה לנתונים האישיים המוחזקים על ידינו אודותיך.
הזכות להתנגד יש לך הזכות להתנגד בכל עת לעיבוד נתוניך האישיים כאשר Holafly מעבדת את נתוניך האישיים על בסיס חוקי של הגשמת אינטרסים לגיטימיים.
הזכות לתיקון הזכות לתיקון יש לך הזכות לדרוש תיקון או עדכון של כל נתון אישי שגוי ש-Holafly מחזיקה אודותיך.
הזכות למחיקה בנסיבות מסוימות ייתכן שגם יתאפשר לך למחוק את נתוניך האישיים. לדוגמה, אם הפעלת את זכותך להתנגד ול-Holafly אין סיבה עוקפת לעבד את נתוניך האישיים, או אם כבר אין לנו עוד צורך בנתוניך האישיים למטרות שצוינו ב”הודעה” זו.
הזכות להגבלת העיבוד יש לך הזכות לבקש מ-Holafly להגביל את עיבוד נתוניך האישיים במקרים מסוימים, כולל אם נראה לך שהנתונים האישיים שאנו מחזיקים אודותיך אינם מדויקים או אם שימושנו בנתוניך האישיים הוא בלתי-חוקי..
הזכות לניוד נתונים מותר לך לבקש מ-Holafly לספק לך את נתוניך האישיים, אותם מסרת ל-Holafly, בפורמט מובנה, נפוץ ושניתן לקריאה ממוחשבת.
הזכות להגשת תלונה יש לך הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת במדינה חברת האיחוד האירופי שבה נמצא מקום מגוריך, מקום עבודתך, או במקום שבו התרחשה ההפרה לכאורה. הרשות המפקחת הרלוונטית באירלנד היא הנציבות להגנת נתונים. למידע נוסף, ראו www.dataprotection.ie www.dataprotection.ie
הזכות להתנגד לקבלת החלטות אוטומטית, כולל יצירת פרופילים יש לך הזכות לא להיות כפוף להחלטה שהתקבלה על בסיס עיבוד אוטומטי לחלוטין, כולל יצירת פרופילים, שגורמת לתוצאים משפטיים הנוגעים למושאי נתונים או שמשפיעה עליהם בצורה משמעותית באורח דומה. ייתכן שלא נוכל להיענות לבקשתך, במקום שבו עיבוד הוא הכרחי לשם מימוש החוזה שלנו איתם, או כשהעיבוד מאושר על ידי חוק שאנו כפופים לו.

9. כמה זמן אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך.

באופן כללי אנו נאחסן את הנתונים האישיים שלך בהתאם להתחייבויותינו תחת החוק האירי והחוק של האיחוד האירופי הישימים, ו/או כל עוד יש לנו אתך יחסים פלוס פרק זמן סביר לאחר מכן. הנתונים האישיים שלך יאוחסנו ככל שיידרש תוך לקיחת המטרה שלשמה נאספו בחשבון. הקריטריונים לקביעת משך שימור הנתונים כוללים:

 • משך ההתקשרות החוזית פלוס 7.5 שנים לאחר תאריך סיום החוזה;
 • אם השימור מועיל ל-Holafly מבחינת עמדתה המשפטית (כגון, ביחס לחוקי התיישנות, התדיינויות, או חקירות רגולטוריות);
 • אם ישנה חובה משפטית ש-Holafly כפופה לה; ו/או 
 • 6 חודשים להיסטוריית חיבור והקלטות שיחות.

10. נתונים אישיים של ילדים.

Holafly מבינה את החשיבות של הגנה על הנתונים האישיים של ילדים, שנתפסים על ידינו כבני אדם מתחת לגיל 18 באירלנד או גיל שקול כפי שקבוע בחוק בתחום השיפוט שלך.

אסור לילדים מתחת לגיל 18 להשתמש בשירותי Holafly. אנחנו לא אוספים באופן מודע (או מאפשרים באופן מודע לצדדים שלישיים לאסוף) נתונים אישיים מבני אדם מתחת לגיל 18. אם נגלה שנאספו נתונים אישיים מבן אדם מתחת לגיל 18, אנו נמחק את הנתונים האישיים ונסגור את החשבון של אותו אדם בהקדם האפשרי. 

11. עם מי עליי ליצור קשר כדי לממש את זכויות ההגנה על הנתונים שלי או אם יש לי שאלה כלשהי לגבי הנתונים האישיים שלי?

לחברת Holafly יש קצין הגנת נתונים בהתאם לחוק הישים. אם יש לך שאלות כלשהן על המידע המפורט ב”הודעה” זו, או אם ברצונך להפעיל את זכויותיך בעניין הגנת נתונים, נא ליצור קשר עם קצין הגנת הנתונים שלנו בכתובת [email protected] או צוות שירות לקוחות בכתובת [email protected]

12. עדכונים ל”הודעה” זו ומידע נוסף.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לשמור על עדכניות “הודעה” זו. “הודעה” זו תיסקר באופן רגיל ועשויה להתעדכן מעת לעת כפי שיידרש. כל עדכון ל”הודעה” זו יפורסם בעמוד הזה של האתר.

“הודעה” זו נערכה בשפה האנגלית. במקרה שיש אי-התאמה בין הגרסה האנגלית של ה”הודעה” לבין העתק מתורגם כלשהו של ה”הודעה”, הגרסה האנגלית קובעת.

מדיניות הפרטיות הזו עודכנה ופורסמה בתאריך 01 בינואר 2024.