שפה
מטבע
שקל ישראלי חדש
ILS - ₪
יוֹרוֹ
EUR - €
Trustpilot

תנאים והתניות

1. מבוא 

 1. תנאים והתניות אלה מהווים הסכם מחייב מבחינה חוקית (“הסכם“) שנערך בינך (“המשתמש“) לבין Holafly בע”מ, חברה פרטית בע”מ, שמאוגדת ורשומה באירלנד תחת מספר רישום 745325 וכתובת המשרד שלה, הרשומה בכתובת הבאה: 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland (“אנחנו“, “אותנו“, או “Holafly“), בנוגע לרכישת תוכנית נתונים בין-לאומית (“תוכנית נתונים“) על ידך, הקשורה לכרטיס eSIM משולם מראש (“eSIM“), לשימוש במכשירך האישי (“המכשיר“), מאת Holafly (“השירות“). 
 2. הסכמים עתידיים בין המשתמש ובין Holafly עשויים, בנוסף, להיות מותנים בתנאים ובהתניות משלימים או במסמכים שעשויים להיות מפורסמים באתר או ביישום שלנו (“היישום“). 
 3. אנו ממליצים להדפיס העתק של תנאים והתניות אלה לסימוכין.

2. הרשמה

משתמשים יכולים להירשם לרכישת eSIM באמצעות היישום שלנו. יש לקבל את תנאי השימוש כדי להירשם ולרכוש eSIM. מדיניות הפרטיות ומדיניות ה”עוגיות” של Holafly מוצגות ביישום בעת שהמשתמש נרשם לרכישת eSIM.

3. רכישת eSIM והפעלתו

 • אם רכשת eSIM מאיתנו (באמצעות היישום), נכנסת איתנו להסכם על רכישת ה-eSIM ולהסכמה לשלם לנו את כל החיובים הישימים בהתאם לתוכנית הנתונים עבור ה-eSIM שנרכש. 
 • ה-eSIM יהיה באחריותך מרגע שהוא נשלח אליך. אם מכשירך נפגע או נאבד לפני ששילמת על ה-eSIM במלואו, עדיין נדרש ממך לשלם את מלוא מחיר ה-eSIM. 
 • ניתן לרכוש eSIM דרך אחד מהשותפים של Holafly (“צד שלישי“). אם רכשת eSIM מצד שלישי, נכנסת עם אותו צד שלישי להסכם על רכישת ה-eSIM ו-Holafly אינה צד בהסכם זה. 
 • חברת Holafly תציע תוכניות נתונים הקשורות למדינות מסוימות. חברת Holafly שומרת לעצמה את הזכות להגביל זמינות של תוכניות נתונים באזורים מסוימים. משתמשים יכולים לחפש, לבחור ולרכוש את תוכניות הנתונים שלנו ביישום, או דרך צד שלישי.
 • בשימוש בשירותינו, המשתמש מאשר שהמכשיר אינו נעול ושהוא תואם ל-eSIM, שהם תנאים נדרשים כדי לקבל גישה ל-eSIM. Y

4. משך השירות וסיומו

 1. ההסכם יתחיל לאחר רכישת כרטיס ה-eSIM. לאחר שהורדת את ה-eSIM למכשירך ותוכנית הנתונים הופעלה, ה-eSIM שהורד יישאר על מכשירך גם לאחר שנעשה מלוא השימוש ביתרה בתוכנית הנתונים שלך, או שפג תוקף תוכנית הנתונים שלך. ניתן לבחור להסיר את ה-eSIM דרך הגדרות המכשיר בכל עת, אולם אנו ממליצים שלא להסיר את ה-eSIM עד תפוגת התוקף או סיום תוכנית הנתונים. הורדת eSIM והפעלת תוכנית נתונים כלשהי מצריכות חיבור אינטרנט יציב
 2. משך החלות של הסכם זה יהיה עד תפוגת תוכנית הנתונים או עד סיום היתרה, בהתאם לתוכנית הנתונים שנרכשה.
 3. ההסכם יסתיים מיידית בעקבות כל אחד מהאירועים הבאים: 
  1. שימוש במלוא תוכנית הנתונים, או תפוגתה, בהתאם לפסקה 4.2; או 
  2. השעיית השימוש ב-eSIM או בתוכנית הנתונים על ידי Holafly עקב הפרת תנאים והתניות אלה (כולל הפרת החוק הישים).
 4. עם סיום ההסכם בהתאם לפסקה 4.3.1, אם לא יימחק ה-eSIM ממכשירך מיידית בגמר היתרה או תפוגתה, ה-eSIM יסופק לך על בסיס “as is” ללא אחריות משום סוג. חברת Holafly לא תישא באחריות כלפיך לגבי eSIM כנ”ל בהתאם לפסקה 4.4 עד לביצוע רכישת eSIM או תוכנית נתונים נוספים מאיתנו, ואז התנאים וההתניות האלה יחולו שוב. 

5. אחריות 

 • תנאים והתניות אלה הם בנוסף לזכויות הצרכן שלך. 
 • חברת Holafly אינה מעניקה אחריות ואינה מייצגת בהקשר ל-eSIM או לשירות, וכל האחריות והתנאים (למעט במקרה שהם נדרשים על פי החוק הישים), בין אם מרומזים או מפורשים בחקיקה או על פי פסיקות או בכל דרך אחרת, אינם כלולים ככל שהחוק מתיר.
 • חברת Holafly שומרת לעצמה את הזכות לעצור מכירה, אספקת שירות או eSIM, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. זמינות השירות

 1. חברת Holafly תנקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית כדי לוודא שהשירות זמין עבורך כל הזמן, בהתאם ליכולתם של Holafly או ספקיה לשמר את תכולת הרשת ואת זמינות החיבור. 
 2. חברת Holafly יוצרת שותפויות עם ספקי שירותים כדי לספק את השירות. חברת Holafly אינה מחויבת ליידע את הלקוח אם היא מתקשרת עם ספקי שירותים כדי לאפשר את ביצועי השירות.
 3. חברת Holafly אינה מבטיחה תכולת רשת, איכות רשת או זמינות חיבור לשירות. זה כולל (אבל לא רק) כל אחת מהנסיבות הבאות:
  1. כשספקי השירות שלנו צריכים לבצע עדכון, תחזוקה או עבודות אחרות בשירותי הרשת שלהם; 
  2. באזורים שאינם מכוסים על ידי הרשת של ספקי השירות שלנו, או בהתאם לאזורים המצוינים בתוכנית הנתונים שלך; 
  3. כשגורמים מחוץ לשליטתנו גורמים להפרעות, כגון הפרעות הנגרמות על ידי התכונות והפונקציות במכשירך, דרישות רגולטוריות, תקלות ברשתות התקשורת, הפרעות רדיו או מכשולים פיזיים אחרים.

7. התחייבויות המשתמשים

 1. המשתמש מתחייב:
  1. להשתמש ב-eSIM תוך עמידה בתנאים ובהתניות;
  2. להשתמש ב-eSIM בהתאם לכל חוק ותקנה ישימים במדינה שבה נמצא המשתמש או שבה הוא תושב; 
  3. לא להשתמש ב-eSIM למטרת פעילות כלשהי, של הונאה, פשע, או פעילות בלתי-חוקית או שגורמת פגיעה ברשת; 
  4. לא להשתמש ב-eSIM כדי להעתיק, לאחסן, לשנות, לפרסם או להפיץ מידע מסחרי של Holafly (כולל סודות מקצועיים) למעט במקרה שניתנת לך רשות לכך; 
  5. להשתמש ב-eSIM כדי להוריד, לשלוח, להעלות, תוכן שגודלו, כמותו או תדירותו גדולים במיוחד; וכן לא להשתמש ב-eSIM בכל דרך שמפרה את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי.
 2. המשתמש מסכים שלא ייעשה כל שימוש ביתרת זכות, במבצעים ובהפניות לשירות (“המבצעים“) שעלול לפגוע בהוגנות, ביושרה ובפעילות לגיטימית של השירות, כולל בין היתר, ביצירת הרשמות משתמש מדומה, או שימוש בזהויות בדויות כדי להשתתף במבצעים כדי לקבל פרסים.
 3. המשתמש מסכים לכך ש-Holafly עשויה להשעות את השירות במקרה של הפרה של התנאים וההתניות האלה. המשתמש יהיה אחראי וישלם בעד כל החיובים החלים מכוח התנאים וההתניות האלה ביחס לשירות המושעה. חברת Holafly שומרת לעצמה את הזכות לתבוע תרופות ונזקים (כולל הוצאות משפטיות) ככל שמתיר החוק.
 4. חברת Holafly, בשיקול דעתה הבלעדי וללא אחריות כלפי המשתמש, שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבון יישום של משתמש, לפסול משתמש משימוש עתידי בשירות, או לפסול את המשתמש מהשתתפות במבצעים. 

8. תנאי תשלום

 • המשתמש רשאי להירשם ולקנות את ה-eSIM ביישום. התשלום יעובד על ידי סוכן מאושר של Holafly.
 • כל כרטיסי ה-eSIM משולמים מראש והמחירים כוללים כל מס עקיף שהוא, אלא אם צוין אחרת. מס עקיף יוטל לפי המיקוד שהמשתמש סיפק בעת הגשת פרטי התשלום ל-Holafly. 
 • המשמעות של “מיסים עקיפים” בפסקה 8 היא מס קנייה, מע”מ, וכל היטל או מס דומה אחר, כפי שיהיה ישים בעת מכירת תוכנית הנתונים הקשורה ל-eSIM.

9. זכות חוקית ליציאה מההסכם

 1. אם קנית eSIM כלקוח, יש לך זכות חוקית לצאת מההסכם הזה תוך 14 יום בלי מתן הסבר. פרק הזמן המתיר יציאה יפוג 14 יום לאחר רכישת ה-eSIM, או עד לתאריך הפעלת ה-eSIM והשימוש או מחיקת תוכנית הנתונים, המוקדם מביניהם, במקרה האחרון נעניק לך החזר חלקי באופן פרופורציונלי לירידה בערך ה-eSIM או בתוכנית הנתונים.
 2. כדי להפעיל את זכותך ליציאה מההסכם, עליך להודיע לנו על החלטתך לצאת מההסכם בהצהרה חד-משמעית. נא ליצור קשר עם תמיכת לקוחות c/o, של Holafly בע”מ, שאת פרטיה ניתן למצוא בסעיף 13 להלן.

10. החזרות

 1. השירות יינתן תוך עמידה בתנאים ובהתניות האלה. אם נראה לך שהשירות שקיבלת לא עומד בתנאים ובהתניות האלה או שאינו עומד בזכויות הצרכן לפי הגדרתן בחוק, נא לעדכן אותנו על כך. אם ישים, אנו נספק לך החזר מלא או חלקי, בהתחשב ב-eSIM או בתוכנית הנתונים המושפעים מכך, ובהתאם לסעיפים 10.2-10.8 להלן.
 2. להחזר מלא מ-Holafly על המשתמש לעמוד בדרישות הבאות:
  1. על ה-eSIM להירכש ישירות ביישום של Holafly (לא דרך צד שלישי); 
  2. אסור להפעיל את ה-eSIM; וכן 
  3. על רכישת ה-eSIM להתרחש לא יותר משש שנים קודם להגשת הבקשה להחזר. 
 3. תחת סעיפים 10.2.1 ו-10.2.3, בנסיבות הבאות, Holafly עשויה לספק לך החזר מלא או חלקי שהוא פרופורציונלי לירידה בערך ה-eSIM או בתוכנית הנתונים: 
  1. אם תוכנית הנתונים הקשורה ל-eSIM כבר הופעלה ו/או נצרכה (חלקית) או שנעשה שימוש ביתרה; או 
  2. אם ה-eSIM לא פועל עקב בעיות בתשתית הרשת, או כשיש בעיות בתשתית הרשת במדינת היעד, או אם החיבור אינו יציב.  
 4. כשמשתמש רוכש eSIM ומוריד אותו למכשיר שאינו תואם או נעול, Holafly תספק למשתמש החזר מלא, בהנחה שהמשתמש עמד בדרישות בסעיפים 10.2.1-10.2.3. 

11. זכויות קניין רוחני

 1. אלא אם צוין אחרת, ה-eSIM הוא רכוש שלנו (או של בעל הרישיון שלנו) וכל קוד המקור, מסדי הנתונים, פונקציות, תוכנה, עיצובי האתרים, שמע, וידאו, טקסט, צילומים וגרפיקה ביישום (ביחד: “התוכן“), הסמלים המסחריים, סמלי השירות וסמלי הלוגו הכלולים בו (“הסמלים“) הם בבעלות או בשליטה או ברישיון שלנו, ומוגנים בחוקי זכויות יוצרים וסמלים מסחריים, כמו גם זכויות קניין רוחני אחרות,
 2. למעט כפי שמצוין באופן מפורש בתנאים ובהתניות האלה, אין להעתיק, ליצור מחדש, לחבר, להפיץ מחדש, להעלות, לפרסם, להציג בציבור, לקודד, לתרגם, לשדר, לחלק, למכור, לרשות או לעשות כל שימוש אסור בשום חלק של ה-eSIM, היישום, מסדי הנתונים, התוכן או הסמלים, לכל מטרה מסחרית שהיא, ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש.

12. הגנת נתונים  

 1. ברכישת eSIM הינך מאשר ש-Holafly תעבד את פרטיך האישיים (“נתונים אישיים“) על מנת להנגיש לך את השירות, לנטר ולשפר את השירות ולמנוע שימוש אסור בשירות.  
 2. למידע נוסף על איזה שימוש נעשה בנתונים האישיים של משתמשים או בשאלות לגבי הדרך שבה אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו, הזמינה [כאן]  ואת מדיניות קבצי הקוקיז שלנ [כאן].

13. פיצויים

 1. המשתמש מסכים לפצות את Holafly ואת חברות המשנה שלה, שותפיה, מנהליה, סוכניה, עובדיה וספקי השירותים שלה, כנגד הפסדים, עלויות, חיובים, דרישות, הליכים, נזקים, פעולות, הוצאות ותביעות, שעשויים להיגרם לנו כתוצאה מ:
  1. הפרה של התנאים וההתניות האלה על ידיך; ו/או
  2. כל עניין אחר שעולה משימוש בשירות בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם התנאים וההתניות האלה, או בקשר אליהם.

14. הגבלות ואחריות

 1. אנו מסירים כל אחריות (בין שהיא עולה מהחוזה, מחידלון, או בכל צורה אחרת), עד כמה שהדבר מותר בחוק, לכל הפסדים או נזקים שעלולים לקרות לך בקשר לשימושך בשירות, כולל ה-eSIM ותוכנית הנתונים. על אף האמור לעיל, האחריות של Holafly תחת הסכם זה או בקשר אליו, בין אם עולה מחוזה, מחידלון, או בכל דרך אחרת, לא תעלה על סכומי החיובים לתשלום המשתמש ל-Holafly לפי תוכנית הנתונים הרלוונטית ב-12 החודשים הקודמים לתאריך האירוע שבגינו עלתה שאלת האחריות, או €100, הגבוה ביניהם. זה לא משפיע על האחריות שלנו עקב פירוש שגוי במרמה או פירוש שגוי כעניין יסודי, או אחריות כלשהי אחרת שלא ניתן להסיר או להגביל תחת החוק הישים.

15. החוק השלט ועמידה בחוק

 1. למעט כפי שחוקים מחייבים ישימים עשויים לקבוע: (א) התנאים וההתניות האלה וכל סכסוך או טענה (כולל סכסוכים וטענות לא חוזיים) שעולים מהם או מתוכנם או צורתם, יהיו תחת שליטה ופירוש על פי החוק באירלנד, (ב) ובתי המשפט באירלנד יחזיקו בכוח השיפוט הבלעדי ליישוב כל סכסוך או טענה (כולל סכסוכים וטענות לא-חוזיים) שעולים מתנאים ומהתניות אלה או בקשר אליהם, לתוכנם או צורתם. 
 2. חוקים מחייבים ישימים אחרים של מדינות אחרות עשויים לחול על שימושך ב-eSIM.
 3. השירות והיישום אינם מיועדים לשימוש כל אדם או ישות בתחום שיפוט או מדינה כלשהם, שבהם שימוש כזה עלול להיות מנוגד לחוקים ולתקנות רלוונטיים. בהתאם לכך, מי שרוצה לקבל גישה לשירות ו/או ליישום ממקומות שאוסרים שימוש כזה, עושים זאת על ביוזמתם ונושאים באחריות הבלעדית לעמידה בחוקים, ככל שהחוקים המקומיים ישימים.

16. שינויים בתנאים ובהתניות האלה  

 1. אנו רשאים לשנות כל אחד מהתנאים של ההסכם שלך או כל תנאים והתניות עתידיים, כולל אלה הקשורים לתוכניות הנתונים שלנו, על הבסיס הבא: 
  1. תנאים והתניות מעודכנים ותנאים חדשים יהיו זמינים ביישום שלנו; 
  2. ניידע אותך בעזרת הודעה מתאימה אם נעשה שינויים כלשהם בהסכם זה. יש לך הזכות לצאת מהסכם השימוש בשירות בעת קבלת הודעה כאמור, בכפוף ליוצאים מהכלל הבאים: (א) כשהשינויים הם לטובתך בלבד; (ב) כששינוי כאמור הוא מנהלי בלבד; (ג) כששינוי כאמור נכפה מכוח החוק הישים.
  3. המשך שימושך בשירות לאחר תחילת חלות השינוי בהסכם זה, נחשב להסכמתך לשינוי.

17. כללי

 1. חברת Holafly רשאית להעניק, להעביר או לתחלף לכל חברה שהיא בקבוצה שלה את זכויותיה וחובותיה העולות מהסכם זה, ללא צורך בהסכמה המפורשת והאישור של המשתמשים.
 2. אם בכל עת, התנאים של הסכם זה (או חלק מתנאים כלשהם) הופכים לבלתי-חוקיים, בלתי-תקפים, או בלתי-ניתנים לאכיפה, אבל היו חוקיים, תקפים, וניתנים לאכיפה אם חלק כלשהו מהם היה נמחק או עובר שינוי, התנאי או התנאי-החלקי המדובר יחול עם המחיקות או השינויים הנדרשים, כדי להופכו לחוקי, תקף וניתן לאכיפה.
 3. שום חידלון או עיכוב של איזה מהצדדים במימוש זכות או תרופה כלשהי תחת הסכם זה לא ייחשבו כוויתור על אותה זכות או תרופה, ושום מימוש חלקי של זכות או תרופה אחת לא יוציא מהכלל את המשך מימוש אותה זכות או תרופה. שום ויתור מטעם איזה מהצדדים על הפרה על ידי הצד השני של תנאי כלשהו מהסכם זה לא ייחשב לוויתור על הפרה קודמת או עתידית. הזכויות והתרופות המובטחות בהסכם זה הן מצטברות ואינן מוציאות מהכלל שום זכות או תרופה המסופקת על פי חוק.
 1. הסכם זה נערך בשפה האנגלית. במקרה שיש אי-התאמה בין הגרסה האנגלית של הסכם זה לבין העתק מתורגם כלשהו של ההסכם, הגרסה האנגלית קובעת.

18. פרטי קשר של Holafly

למידע נוסף על תנאים והתניות אלה, כדי לספק משוב, או כדי להגיש תלונה, ניתן ליצור קשר עם הצוות שלנו 24/7, 365 ימים שנה באמצעות הפלטפורמות המפורטות להלן:

 • אימייל: [email protected] 
 • צ’ט: פשוט יש להקיש על הלחצן האדום בתחתית העמוד בצד ימין. 
 • יישום WhatsApp: +1 661 384 8482 (קו זה פועל בשעות 9.00 – 17.00 CET)
 • שאלות עסקיות יש לשלוח ל: [email protected]