Dil
Para Birimi
Türk lirası
TRY - ₺
Euro
EUR - €
Trustpilot

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

1. Giriş

 1. Bu Kullanım Koşulları, Holafly internet sitesi veya mobil uygulamasına (“Uygulama”) erişiminiz ve bunları kullanımınızla ilgili olarak siz (“Kullanıcı”) ve İrlanda’da 745325 şirket sicil numarasıyla kurulmuş ve kayıtlı özel bir limited şirket olan ve kayıtlı ofisi 6. Kat, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, İrlanda adresinde bulunan Holafly Limited (“Holafly”veya “biz”) arasında yapılan, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme (“Sözleşme”) teşkil etmektedir.
 2. Uygulamaya erişerek, bu Kullanım Koşullarına tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarının tamamını kabul etmı̇yorsanız uygulamayı kullanmanız açıkça yasaklanmıştır ve uygulamayı kullanmayı derhal bırakmalısınız.
 3. Uygulamayı kullanımınız, eSIM teknolojisine (“Hizmet”) dayalı veri hizmeti planları ile ön ödemeli bir eSIM satın alınmasıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere, zaman zaman Uygulamada yayınlanabilecek diğer hüküm ve koşullara veya belgelere tabi olabilir.
 4. İleride başvurabilmek için bu Kullanım Koşullarının bir kopyasını yazdırmanızı öneririz.

2. Kayıt

 1. Kullanıcı, Uygulamaya erişim için aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür:
 2. Kullanıcının adı ve soyadı ile doğrulanabilir e-posta adresini sağlayarak Uygulama üzerinden Hizmet için kayıt olmak (gerekli olması durumunda); ve
 3. Uygulamada mevcut Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası, belgelerimizi okumak. .
 4. Minors are prohibited from using the Application. If you are under the age of 18, you are not entitled to avail of the Service and you must discontinue use of the Application immediately.

3. Kullanıcı Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı aşağıdakileri kabul eder:
  1. Uygulamayı bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmayı;
  2. gerekli olması durumunda gerçek, doğru ve eksiksiz kayıt bilgileri sunmayı ve bu bilgileri güncel tutmayı;
  3. gerekli olması durumunda tüm şifrelerini gizli tutmayı ve Kullanıcı hesabı ile şifresinin tüm kullanımlarından sorumlu olmayı; 
  4. Uygulamayı, Kullanıcının bulunduğu ülkenin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmayı. 
 2. Kullanıcı, Uygulamayı kullanırken aşağıdaki eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmesinin yasak olduğunu kabul eder ve onaylar:
  1. hileli, suç teşkil eden veya yasa dışı olan ya da ağın bozulmasına veya zarar görmesine neden olan herhangi bir eylemde bulunmak;
  2. karalayıcı, saldırgan, müstehcen veya ayrımcı olan (veya olduğu düşünülebilecek) herhangi bir şey göndermek veya yüklemek;
  3. Holafly’ın veya bir başkasının fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmek;
  4. bilgisayarlara, verilere, sistemlere, hesaplara veya ağlara yetkisiz erişim elde etmek;
  5. Uygulamanın herhangi bir bölümünü Kullanım Koşulları hükümlerine aykırı olarak çoğaltmak, kopyalamak veya satmak;
  6. herhangi birinin internet sitesinin, uygulamasının, sunucusunun veya işletmesinin işleyişini kasıtlı olarak bozmak; ve
  7. Uygulamayı, reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar vermeye teşebbüs etmek amacıyla kullanmak; ve
  8. Uygulamayı herhangi bir makine öğrenimi, makine öğrenimi dil modelleri ve/veya yapay zeka ile ilgili amaçlar (bu tür teknolojilerin eğitimi veya geliştirilmesi dahil) veya metin ve veri toplama, analiz veya madencilik amaçları (herhangi bir kalıp, eğilim veya ilişki oluşturmak dahil) için kullanmak.
 3. Hizmet için Uygulamaya kayıt olduysanız Holafly, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, bir Kullanıcının Uygulama hesabını kaldırma ve bir Kullanıcıyı Uygulamanın gelecekteki kullanımından diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Holafly kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu kullanıcı adının sakıncalı olduğunu belirlemesi halinde bir Kullanıcının seçtiği bir kullanıcı adını kaldırabilir, geri alabilir veya değiştirebilir. 
 4. Kullanıcı, Holafly’ın bu Kullanım Koşullarının ihlali durumunda Kullanıcının Uygulamaya erişimini askıya alabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Holafly tarafından bir Kullanıcının Uygulama hesabının askıya alınmasının Hizmetin iptaliyle sonuçlandığı durumlar da dahil olmak üzere, varsa, bu Kullanım Koşulları kapsamında ödenmesi gereken tüm ücretlerden sorumlu olur ve bunları öder. Holafly, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde çözüm ve tazminat (yasal masraflar dahil) talep etme hakkını saklı tutar.

4. Fikrî Mülkiyet Hakları

 1. Aksi belirtilmedikçe Uygulama bizim mülkiyetimizdedir ve Uygulamadaki tüm kaynak kodu, veri tabanları, işlevsellik, yazılım, internet sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca “İçerik“) ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (“Markalar“) bize aittir veya bizim kontrolümüz altındadır veya bize lisanslanmıştır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve çeşitli diğer fikrî mülkiyet hakları ile korunmaktadır. İçerik ve Markalar, Uygulamada yasaların izin verdiği ölçüde yalnızca bilginiz ve kişisel kullanımınız için “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmedikçe, Uygulamanın hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya Marka, önceden açık yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, toplanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, halka açık olarak gösterilemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaçla başka şekilde kullanılamaz.
 2. Uygulamayı kullanmaya uygun olmanız halinde, Uygulamaya erişmek ve Uygulamayı kullanmak ve İçeriğin uygun şekilde erişim sağladığınız herhangi bir bölümünün bir kopyasını yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için indirmek veya yazdırmak üzere size sınırlı bir lisans verilir. Uygulama, İçerik ve Markalar üzerinde size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.

5. Veri Koruma

 1. Uygulamayı kullanarak, Holafly’ın Uygulamayı size sunmak, Uygulamayı izlemek ve geliştirmek ve Uygulamanın yetkisiz kullanımını önlemek için sizinle ilgili kişisel bilgileri (“Kişisel Veriler“) işleyeceğini kabul etmiş olursunuz.
 2. Kullanıcıların Kişisel Verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi veya Uygulamanın Kişisel Verilerinizi nasıl işlediği ile ilgili sorularınız için lütfen bulunan Gizlilik Politikamızı ve bulunan Çerez Politikamızı inceleyin

6. Geçerli Hukuk ve Yasal Uyumluluk

 1. Geçerli zorunlu yasaların belirleyebileceği durumlar dışında: (a) bu Kullanım Koşulları veya oluşumlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya talep (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya talepler dahil) İrlanda yasalarına tabi olur ve bu yasalara göre yorumlanır ve (b) İrlanda mahkemeleri, bu Kullanım Koşullarından veya oluşumlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı veya talebi (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya talepler dahil) çözmek için münhasır yargı yetkisine sahiptir..
 2. Uygulamayı kullanımınız kapsamında diğer devletlerin yürürlükteki diğer zorunlu yasaları geçerli olabilir.
 3. Uygulama, bu tür bir kullanımın ilgili yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir yargı alanında veya ülkede herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. İşbu doğrultuda, Uygulamaya Uygulamanın kullanımını yasaklayan başka konumlardan erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların geçerli olması halinde ve geçerli olduğu ölçüde, yerel yasalara uyumdan yalnızca kendileri sorumludur.

7. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Katkılar

  Kullanıcı, Uygulama üzerinde bize içerik yüklemelerine veya bilgi göndermelerine olanak tanıyan bir özellikten yararlanabilir (topluca “Katkılar“). Katkılar, Uygulamanın diğer kullanıcıları tarafından ve üçüncü taraf internet siteleri aracılığıyla görüntülenebilir. Bu nedenle, ilettiğiniz tüm Katkılar gizli olmayan ve tescilli olmayan katkılar olarak değerlendirilebilir.

8. Tazminat

 1. Kullanıcı, Holafly’ı ve bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, yetkililerini, temsilcilerini, ortaklarını, çalışanlarını ve hizmet sağlayıcılarını, aşağıdakilerin bir sonucu olarak tarafımızda kaynaklanan tüm kayıplara, maliyetlere, masraflara, taleplere, işlemlere, zararlara, eylemlere, masraflara ve iddialara karşı tazmin etmeyi ve tazmin tutmayı kabul eder:
  1. bu Kullanım Koşullarının tarafınızca ihlal edilmesi; ve/veya
  2. Uygulamayı bu Kullanım Koşullarına uygun olmayan bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer herhangi bir konu.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  Yasaların izin verdiği ölçüde, Uygulamamızın ve Uygulamamızla bağlantılı herhangi bir internet sitesinin ve üzerinde yayınlanan herhangi bir materyalin kullanımıyla bağlantılı olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp veya hasara ilişkin herhangi bir sorumluluk (sözleşmeden, ihmalden veya başka bir şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın) kabul etmiyoruz. Bu, hileli yanlış beyan veya temel bir konuda yanlış beyanda bulunma sorumluluğumuzu veya yürürlükteki yasalar uyarınca muaf tutulamayan veya sınırlandırılamayan diğer herhangi bir sorumluluğu etkilemez.

10. Genel

 1. Holafly, bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcının açık rızası ve izni olmaksızın grubunun herhangi bir şirketine devredebilir, aktarabilir veya vekil tayin edebilir.
 2. Herhangi bir zamanda bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü (veya herhangi bir hükmün bir kısmı) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz haldeyse veya bu hale gelirse, ancak bir kısmı silinirse veya değiştirilirse yasal, geçerli ve uygulanabilir olacaksa söz konusu hüküm veya kısmi hüküm, hükmü yasal, geçerli ve uygulanabilir kılmak için gerekli olabilecek silme veya değişikliklerle uygulanır.
 3. Taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını veya çözüm yolunu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu hak veya çözüm yolundan feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi, herhangi bir hak veya çözüm yolunun tek başına veya kısmen kullanılması, söz konusu hak veya çözüm yolunun daha sonra kullanılmasını engellemez. Taraflardan birinin diğerinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat etmesi, önceki veya sonraki ihlalden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Sözleşme kapsamında sağlanan haklar ve çözüm yolları kümülatiftir ve kanunla sağlanan herhangi bir hak veya çözüm yolunu hariç tutmaz.
 4. Bu Sözleşme İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Sözleşmenin bu İngilizce versiyonu ile Sözleşmenin tercüme edilmiş nüshaları arasında bir çelişki olması halinde, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

11. Bu Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

 1. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir koşulunu veya Hizmetimizle ilgili olanlar da dahil olmak üzere gelecekteki herhangi bir hüküm ve koşulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde değiştirebiliriz:
  1. güncellenmiş Kullanım Koşulları ve yeni koşullar Uygulamamızda mevcut olacaktır;
  2. Bu Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmamız halinde sizi yeterli bir bildiriyle bilgilendireceğiz. Aşağıdaki istisnalara tabi olarak, söz konusu bildirimi aldıktan sonra Uygulamayı kullanmaktan vazgeçmekte özgürsünüz: (a) söz konusu değişikliğin yalnızca sizin yararınıza olduğu durumlar; (b) söz konusu değişikliğin tamamen idari nitelikte olduğu durumlar veya (c) söz konusu değişikliğin geçerli yasalar tarafından dayatıldığı durumlar;
  3. İşbu Sözleşmedeki değişiklik başladıktan sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz durumunda, söz konusu değişikliği kabul etmiş sayılırsınız.

12. Holafly İletişim Bilgileri

Bu Kullanım Koşulları hakkında daha fazla bilgi almak, geri bildirimde veya şikayette bulunmak için ekibimize 365 gün 7/24 aşağıda listelenen platformlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

 • E-posta: help@holafly.com 
 • Sohbet: bu sayfanın sağ alt köşesindeki kırmızı açılır pencereye tıklamanız yeterlidir
 • WhatsApp: +1 661 384 8482 (bu hat Orta Avrupa Saatiyle 9.00 – 17.00 arasında hizmet vermektedir)

Tüm ticari sorular şu adrese gönderilmelidir: afiliacion@holafly.com