Dil
Para Birimi
Türk lirası
TRY - ₺
Euro
EUR - €
Trustpilot

HÜKÜM VE KOŞULLAR

1. Giriş

 1. Bu Hüküm ve Koşullar, Holafly’dan (“Hizmet“) kişisel cihazınızda (“Cihaz“) kullanmak üzere ön ödemeli bir eSIM (“eSIM“) ile ilgili uluslararası bir veri planı (“Veri Planı“) satın almanızla ilgili olarak siz (“Kullanıcı”) ve İrlanda’da 745325 şirket sicil numarasıyla kurulmuş ve kayıtlı özel bir limited şirket olan ve kayıtlı ofisi 6. Kat, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, İrlanda adresinde bulunan Holafly Limited (“Holafly”veya “biz”) arasında yapılan, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme (“Sözleşme”) teşkil etmektedir. 
 2. Kullanıcı ve Holafly arasındaki gelecekteki anlaşmalar, ek olarak internet sitemizde veya uygulamamızda (“Uygulama“) yayınlanabilecek ek hüküm ve koşullara veya belgelere tabi olabilir. 
 3. İleride başvurabilmek için bu ve Hüküm ve Koşulların bir kopyasını yazdırmanızı öneririz

2. Kayıt

Kullanıcı, Uygulamamız aracılığıyla bir eSIM satın almak için kaydolabilir. Kullanıcı, kaydolmak ve bir eSIM satın almak için Kullanım Koşullarını kabul etmelidir. Holafly’ın Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası Kullanıcı bir eSIM satın almak için kaydolduğunda Uygulama üzerinde görüntülenir.

3. eSIM Satın Alma ve Etkinleştirme

 • Bizden (Uygulama aracılığıyla) bir eSIM satın alırsanız eSIM’in satın alınması konusunda bizimle bir anlaşma yaparsınız ve satın alınan eSIM için Veri Planı uyarınca geçerli tüm ücretleri bize ödemeyi kabul edersiniz. 
 • Size teslim edilir edilmez eSIM’den siz sorumlu olursunuz. eSIM için tam ödeme yapmadan önce Cihazınıza zarar verirseniz veya Cihazınızı kaybederseniz, yine de bize eSIM’in tam fiyatını ödemeniz gerekir. 
 • Holafly’ın ortaklarından (“Üçüncü Taraflar“) biri aracılığıyla bir eSIM satın alabilirsiniz. Bir Üçüncü Taraftan bir eSIM satın alırsanız eSIM’in satın alınması için söz konusu Üçüncü Tarafla bir anlaşma yaparsınız ve Holafly bu tür bir anlaşmaya taraf değildir. 
 • Holafly, belirli ülkelerle bağlantılı Veri Planlarını kullanıma sunacaktır. Holafly, bu tür Veri Planlarının bazı yargı bölgelerinde kullanılabilirliğini kısıtlama hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, Veri Planlarımızda Uygulama üzerinde veya Üçüncü Taraflar aracılığıyla arayabilir, bunları seçebilir ve satın alabilir.
 • Kullanıcı, Hizmetten yararlanarak eSIM’e erişmek için gerekli olan kilidi açılmış, eSIM uyumlu bir Cihaza sahip olduğunu kabul eder.

4. Süre ve Fesih

 1. Bu Sözleşme, eSIM’i satın aldığınızda başlar. eSIM’i Cihazınıza indirdikten ve Veri Planı etkinleştirildikten sonra, indirilen eSIM, Veri Planınızdaki kredi harcandıktan veya Veri Planınızın süresi dolduktan sonra Cihazınızda kalmaya devam eder. Kullanıcı istediği zaman Cihaz ayarları üzerinden eSIM’i kaldırmayı seçebilir, ancak Kullanıcının Veri Planı tüketilene veya süresi dolana kadar eSIM’i kaldırmamasını tavsiye ederiz. eSIM’in indirilmesi ve bir Veri Planının etkinleştirilmesi için istikrarlı internet bağlantısı gerekebilir.eSIM’in satın alınması, geri ödeme talebinden en fazla 6 yıl önce yapılmış olmalıdır.
 2. Bu Sözleşmenin süresi, Veri Planının süresi dolana kadar veya satın alınan Veri Planını uyarınca kullanılabilir kredi harcanana kadar geçerli olur.
 3. Bu Sözleşme, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin gerçekleşmesi üzerine derhal sona erer:
  1. madde 4.2 uyarınca Kullanıcı tarafından Veri Planının tüketilmesi veya sona ermesi; veya 
  2. Kullanıcının eSIM veya Veri Planı kullanımının Holafly tarafından, bu Hüküm ve Koşulların ihlali nedeniyle (geçerli yasaların ihlali dahil) askıya alınması.
 4. Madde 4.3.1 uyarınca fesih üzerine, Veri Planının tüketimi veya sona ermesi üzerine eSIM’i derhal Cihazınızdan silmezseniz eSIM size herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanır. Holafly, bizden başka bir eSIM veya Veri Planı satın alana kadar işbu madde 4.4 uyarınca söz konusu eSIM için size karşı hiçbir yükümlülüğe sahip değildir ve bu noktada bu Hüküm ve Koşullar geçerli olur.

5. Garanti

 • Bu Hüküm ve Koşullar, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ek olarak vardır. 
 • Holafly, eSIM veya Hizmet ile ilgili olarak hiçbir garanti vermez ve hiçbir beyanda bulunmaz ve kanun, genel hukuk veya başka bir şekilde açık veya zımni olsun, tüm garantiler ve koşullar (yürürlükteki yasaların gerektirdiği kapsam dışında) yasaların izin verdiği ölçüde hariç tutulur.
 • Holafly, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir eSIM’in satışını, sağlanmasını veya desteğini herhangi bir zamanda durdurma hakkını saklı tutar.

6. Hizmet Kullanılabilirliği

 1. Holafly, Holafly ve hizmet sağlayıcılarının ağ kapasitesini ve bağlantı kullanılabilirliğini sürdürme kabiliyetine bağlı olarak, Hizmeti her zaman sizin için kullanılabilir hale getirmek için ticari olarak makul adımları atar. 
 2. Holafly, Hizmeti sağlamak için diğer hizmet sağlayıcıları ile ortaklık kurar. Holafly, Hizmetin yerine getirilmesine yardımcı olmak için hizmet sağlayıcıları görevlendirmesi durumunda Kullanıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü altında değildir.
 3. Holafly, Hizmetin ağ kapasitesini, ağ kalitesini veya bağlantı kullanılabilirliğini garanti etmez. Buna aşağıdakiler durumlar dahildir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
  1. Hizmet sağlayıcılarımızın ağ hizmetlerinde yükseltme, bakım veya diğer çalışmaları gerçekleştirmesi gerektiğinde; 
  2. Hizmet sağlayıcılarımızın şebekesi tarafından kapsanmayan alanlarda veya Veri Planınızda belirtilen alanlar dışında bulunduğunuzda; 
  3. Cihazınızın özelliklerinden veya işlevselliğinden kaynaklanan kesintiler, yasal gereklilikler, iletişim ağlarındaki arızalar, hava durumu, radyo paraziti veya diğer fiziksel engeller gibi kontrolümüz dışındaki faktörlerin kesintiye neden olduğu durumlarda.

7. Kullanıcı Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı aşağıdakileri kabul eder:
  1. eSIM’i bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak kullanmayı;
  2. eSIM’i, Kullanıcının bulunduğu veya normalde ikamet ettiği ülkenin yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmayı; 
  3. eSIM’i hileli, suç teşkil eden veya yasa dışı olan ya da ağın bozulmasına veya zarar görmesine neden olan herhangi bir eylemde bulunmak için kullanmamayı; 
  4. eSIM’i, size izin verdiğimiz durumlar haricinde Holafly’ın ticari bilgilerini (ticari sırlar dahil) kopyalamak, saklamak, değiştirmek, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamayı; 
  5. eSIM’i aşırı boyutta, miktarda veya sıklıkta içerik indirmek, göndermek veya yüklemek için kullanmamayı; ve 
  6. eSIM’i üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanmamayı.
 2. Kullanıcı, Hizmetler için kontörlerin, promosyonların ve referansların (“Promosyonlar“), Hizmete katılmak veya ödül almak için sahte Kullanıcı kayıtları oluşturmak veya gerçek olmayan kimlikler kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Promosyonların adilliğini, bütünlüğünü veya meşru işleyişini baltalamak için kullanılmayacağını kabul eder.
 3. Kullanıcı, bu Hüküm ve Koşulların ihlali durumunda Holafly’ın Hizmeti askıya alabileceğini kabul eder Kullanıcı, askıya alınan Hizmet ile ilgili olarak bu Hüküm ve Koşullar kapsamında ödenmesi gereken tüm ücretlerden sorumlu olur ve bunları öder. Holafly, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde çözüm ve tazminat (yasal masraflar dahil) talep etme hakkını saklı tutar.
 4. Holafly, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, bir Kullanıcının Uygulama hesabını kaldırma ve bir Kullanıcıyı Uygulamanın gelecekteki kullanımından diskalifiye etme veya bir Kullanıcıyı herhangi bir Promosyondan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

8. Ödeme Koşulları

 • Kullanıcı, eSIM’i Uygulama üzerinden kaydedebilir ve satın alabilir. Ödeme, Holafly’ın yetkili bir temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.
 • Tüm eSIM’ler ön ödemelidir ve aksi belirtilmedikçe Dolaylı Vergi fiyatlara dahildir. Dolaylı Vergi, Holafly’a ödeme bilgilerini gönderirken Kullanıcı tarafından sağlanan posta kodu uyarınca alınır. 
 • İşbu madde 8’deki “Dolaylı Vergiler“, bir eSIM ile ilgili Veri Planının satışı sırasında geçerli olabilecek herhangi bir satış vergisi, katma değer vergisi ve benzeri harçlar veya vergiler anlamına gelir.

9. Yasal Cayma Hakkı

 1. Tüketici olarak bir eSIM satın alıyorsanız herhangi bir neden göstermeksizin 14 gün içinde bu Sözleşmeden cayma yasal hakkına sahip olursunuz. Cayma süresi, bir eSIM satın aldıktan 14 gün sonra veya, daha erken olması durumunda, eSIM’in etkinleştirildiği ve Veri Planının tüketildiği veya tükendiği tarihe kadar sona erer; bu ikinci senaryoda size eSIM veya Veri Planının değerindeki azalmayla orantılı olarak kısmi bir geri ödeme sağlarız.
 2. Cayma hakkınızı kullanmak için Sözleşmeden çekilme kararınızı kesin bir beyanla bize bildirmeniz gerekir. Lütfen Holafly Limited, c/o Müşteri Desteği ile iletişime geçin; ayrıntıları aşağıdaki 13. bölümde bulabilirsiniz.

10. Para İadesi ve İade Politikası

 1. Hizmeti bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak alırsınız. Size verilen Hizmetin buna uygun olmadığını veya yasal tüketici haklarınıza uymadığını düşünüyorsanız lütfen bize bildirin. Uygun olması halinde, etkilenen eSIM veya Veri Planı ile ilgili olarak aşağıdaki 10.2 ila 10.8. maddeler uyarınca size tam veya kısmi bir geri ödeme sağlarız.
 2. Holafly’dan tam bir geri ödeme alabilmek için Kullanıcı aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:
  1. eSIM, Uygulama aracılığıyla Holafly’dan satın alınmış olmalıdır (yani Üçüncü Taraflardan değil); 
  2. eSIM etkinleştirilmemiş olmalıdır; ve 
  3. eSIM’in satın alınması, geri ödeme talebinden en fazla 6 aylar önce yapılmış olmalıdır. 
 3. Madde 10.2.1 ve 10.2.3’e tabi olarak, aşağıdaki durumlarda Holafly size eSIM veya Veri Planının değerindeki azalmayla orantılı olarak tam veya kısmi bir geri ödeme sağlayabilir:
  1. eSIM ile ilgili Veri Planı halihazırda etkinleştirildiyse ve/veya (kısmen) tüketildiyse veya kontör harcandıysa; veya 
  2. eSIM’in ağ altyapısıyla ilgili bir sorun nedeniyle çalışmaması veya hedef ülkedeki ağ altyapısının sorunlu olması veya stabil olmaması durumunda.  
 4. Kullanıcının bir eSIM satın alması ve bunu uyumsuz veya kilitli bir Cihaza indirmesi durumunda Holafly, Kullanıcının 10.2.1-10.2.3’ün gerekliliklerine uyması koşuluyla Kullanıcıya tam bir geri ödeme sağlar.

11. Fikrî Mülkiyet Hakları

 1. Aksi belirtilmedikçe eSIM bizim (veya lisans verenimizin) mülkiyetimizdedir ve Uygulamadaki tüm kaynak kodu, veri tabanları, işlevsellik, yazılım, internet sitesi tasarımları, ses, video, metin, fotoğraf ve grafikler (topluca “İçerik“) ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar (“Markalar“) bize aittir veya bizim kontrolümüz altındadır veya bize lisanslanmıştır ve telif hakkı ve ticari marka yasaları ve çeşitli diğer fikrîi mülkiyet hakları ile korunmaktadır.
 2. Bu Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilmedikçe, eSIM’in hiçbir bölümü ve hiçbir İçerik veya Marka, önceden açık yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, toplanamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, halka açık olarak gösterilemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, iletilemez, dağıtılamaz, satılamaz, lisanslanamaz veya herhangi bir ticari amaçla başka şekilde kullanılamaz.

12. Veri Koruma 

 1. eSIM’i satın alarak, Holafly’ın Hizmeti size sunmak, Hizmeti izlemek ve geliştirmek ve Hizmetin yetkisiz kullanımını önlemek için sizinle ilgili kişisel bilgileri (“Kişisel Veriler“) işleyeceğini kabul edersiniz. 
 2. Kullanıcıların Kişisel Verilerinin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi veya Kişisel Verilerinizi nasıl işlediğimiz ile ilgili sorularınız için lütfen bulunan Gizlilik Politikamıza ve bulunan Çerez Politikamıza bakın.

13. Tazminat

 1. Kullanıcı, Holafly’ı ve bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, yetkililerini, temsilcilerini, ortaklarını, çalışanlarını ve hizmet sağlayıcılarını, aşağıdakilerin bir sonucu olarak tarafımızda kaynaklanan tüm kayıplara, maliyetlere, masraflara, taleplere, işlemlere, zararlara, eylemlere, masraflara ve iddialara karşı tazmin etmeyi ve tazmin tutmayı kabul eder:
  1. bu ve Hüküm ve Koşullarının tarafınızca ihlal edilmesi; ve/veya
  2. Hizmeti bu Hüküm ve Koşullara uygun olmayan bir şekilde kullanmanızdan kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer herhangi bir konu.

14. Sorumluluğun Sınırlandırılması

 1. Yasaların izin verdiği ölçüde, eSIM ve herhangi bir Veri Planı dahil olmak üzere Hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp veya hasara ilişkin herhangi bir sorumluluk (sözleşmeden, ihmalden veya başka bir şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın) kabul etmeyiz. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Holafly’ın bu Sözleşme kapsamındaki veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak, sözleşmeden, ihmalden veya başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın yükümlülüğü, hiçbir durumda Kullanıcı tarafından bu tür yükümlülüklere yol açan olayın meydana geldiği tarihten önceki 12 ay içinde ilgili Veri Planı kapsamında Holafly’a ödenecek ücret miktarını veya 100€’yu (hangisi daha fazlaysa) aşmayacaktır. Bu, hileli yanlış beyan veya temel bir konuda yanlış beyanda bulunma sorumluluğumuzu veya yürürlükteki yasalar uyarınca muaf tutulamayan veya sınırlandırılamayan diğer herhangi bir sorumluluğu etkilemez.

15. Geçerli Hukuk ve Yasal Uyumluluk

 1. Geçerli zorunlu yasaların belirleyebileceği durumlar dışında: (a) bu Hüküm ve Koşulları veya oluşumlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık veya talep (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya talepler dahil) İrlanda yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır ve (b) İrlanda mahkemeleri, bu Hüküm ve Koşullardan veya oluşumlarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı veya talebi (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya talepler dahil) çözmek için münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. 
 2. eSIM’i kullanımınız kapsamında diğer devletlerin yürürlükteki diğer zorunlu yasaları da geçerli olabilir.
 3. Hizmet ve Uygulama, bu tür bir kullanımın ilgili yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir yargı alanında veya ülkede herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. İşbu doğrultuda, Hizmete ve/veya Uygulamaya bu tür kullanımları yasaklayan başka konumlardan erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasaların geçerli olması halinde ve geçerli olduğu ölçüde, yerel yasalara uyumdan yalnızca kendileri sorumludur.

16. Hüküm ve Koşulların Değiştirilmesi 

 1. Sözleşmeniz herhangi bir koşulunu veya Veri Planlarımızla ilgili olanlar da dahil olmak üzere gelecekteki herhangi bir hüküm ve koşulu aşağıdaki esaslar çerçevesinde değiştirebiliriz:
  1. güncellenmiş ve Hüküm ve Koşullar ve yeni koşullar Uygulamamızda mevcut olacaktır; 
  2. Bu Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmamız halinde sizi yeterli bir bildiriyle bilgilendireceğiz. Aşağıdaki istisnalara tabi olarak, söz konusu bildirimi aldıktan sonra Hizmeti kullanmaktan vazgeçmekte özgürsünüz: (a) söz konusu değişikliğin yalnızca sizin yararınıza olduğu durumlar; (b) söz konusu değişikliğin tamamen idari nitelikte olduğu durumlar veya (c) söz konusu değişikliğin geçerli yasalar tarafından dayatıldığı durumlar.
  3. İşbu Sözleşmedeki değişiklik başladıktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz durumunda, söz konusu değişikliği kabul etmiş sayılırsınız.

17. Genel

 1. Holafly, bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcının açık rızası ve izni olmaksızın grubunun herhangi bir şirketine devredebilir, aktarabilir veya vekil tayin edebilir.
 2. Herhangi bir zamanda bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü (veya herhangi bir hükmün bir kısmı) yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz haldeyse veya bu hale gelirse, ancak bir kısmı silinirse veya değiştirilirse yasal, geçerli ve uygulanabilir olacaksa söz konusu hüküm veya kısmi hüküm, hükmü yasal, geçerli ve uygulanabilir kılmak için gerekli olabilecek silme veya değişikliklerle uygulanır.
 3. Taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını veya çözüm yolunu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu hak veya çözüm yolundan feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi, herhangi bir hak veya çözüm yolunun tek başına veya kısmen kullanılması, söz konusu hak veya çözüm yolunun daha sonra kullanılmasını engellemez. Taraflardan birinin diğerinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat etmesi, önceki veya sonraki ihlalden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Sözleşme kapsamında sağlanan haklar ve çözüm yolları kümülatiftir ve kanunla sağlanan herhangi bir hak veya çözüm yolunu hariç tutmaz.
 1. Bu Sözleşme İngilizce dilinde hazırlanmıştır. Sözleşmenin bu İngilizce versiyonu ile Sözleşmenin tercüme edilmiş nüshaları arasında bir çelişki olması halinde, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

18. Holafly İletişim Bilgileri

Bu ve Hüküm ve Koşullar hakkında daha fazla bilgi almak, geri bildirimde veya şikayette bulunmak için ekibimize 365 gün 7/24 aşağıda listelenen platformlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

 • E-posta: [email protected] 
 • Sohbet: bu sayfanın sağ alt köşesindeki kırmızı açılır pencereye tıklamanız yeterlidir 
 • WhatsApp: +1 661 384 8482 (bu hat Orta Avrupa Saatiyle 9.00 – 17.00 arasında hizmet vermektedir)

Tüm ticari sorular şu adrese gönderilmelidir: [email protected]