Sprog
Valuta
Euro
EUR - €
United States (US) dollar
USD - $
Engelsk pund
GBP - £
Trustpilot

Fortrolighedspolitik

1. Introduktion

Denne privatlivspolitik (“meddelelse“) har til formål at informere dig om, hvordan dine personoplysninger håndteres af Holafly Limited (“Holafly” “vi” “os” eller “vores“), og beskriver oplysninger, inklusive personlige oplysninger, der er yderligere beskrevet herunder, som er relateret til dig, eller som du indsender til os (“personoplysninger“), som vil blive indsamlet og behandlet af Holafly og/eller af tredjepartsudbydere på deres vegne, når du har kontaktet os gennem vores kanaler, såsom vores applikation eller hjemmeside, når du har indgået en kontrakt vedrørende vores tjenester. Vi har pligt til at informere dig om disse oplysninger, herunder at informere dig om dine databeskyttelsesrettigheder under databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 (“GDPR”).

2. Holafly som dataansvarlig

I forbindelse med denne meddelelse er den dataansvarlige for dine Personoplysninger Holafly Limited of 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland. Holafly er ansvarlig for dine personoplysninger. 

Holafly er forpligtet til at respektere dine grundlæggende rettigheder til beskyttelse af dine personoplysninger, og denne meddelelse er beregnet til at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger.

3. Typer af personoplysninger, som vi behandler om dig

Kategori af personoplysninger Oplysninger
Hjemmesidebrug og enhedsdata: Når du besøger vores applikation eller vores hjemmeside
– Dine besøg og interaktioner med vores hjemmeside, herunder de sider, du besøger, tid og dato for tilgang, hvad du klikker på, når du udfører disse handlinger
– Dine enhedsdata, herunder din IP-adresse, lokationsdata, enhedstype og sprog, browsertype og andre relaterede oplysninger og
– Alle linkede hjemmesider, som du tilgår via hjemmesiden.

De fleste af disse personoplysninger indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Se vores cookiespolitik for flere oplysninger om, hvordan hjemmesiden anvender cookies.
Kundedata: Når du køber et eSIM-kort eller dataabonnement. Navn; titel; bopælsland; aktuel lokation; hjemmeadresse; netværksudbyder; telefonnummer; betalingsoplysninger; e-mailadresse; enhedstype (f.eks. mærke og model); en kopi af dit pas, kørekort eller lignende id-dokumentation (hvor der er nødvendigt); og andre oplysninger, der er relateret til dig, når du interagere med os angående købet af et eSIM-kort.

4. Kilder til dine personoplysninger

Under vores kontraktforhold med dig, eller når du besøger vores hjemmeside eller applikation, vil vi indsamle personoplysninger enten: (1) direkte fra dig eller (2) indirekte fra tredjeparter (for eksempel når du har indgået en kontrakt vedrørende vores tjenester gennem vores affiliatepartnere eller rejsebureauer).

 • Når du bruger vores hjemmeside, kan forskellige cookies og andre sporingsenheder blive installeret på din enhed, som angivet i vores cookiepolitik Når vi indsamler dine personoplysninger via cookies på vores hjemmeside, som ikke er nødvendige for at hjemmesiden fungerer, kræver vi dit samtykke.

5. Til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag behandler vi personoplysninger?

I tabellen herunder har vi angivet den vigtige sammenhæng (“juridisk grundlag“), som vi behandler dine personoplysninger på. Vi forklarer også, hvordan (“behandlingsmåde“) og hvorfor (“formål“) vi indsamler dine personoplysninger

Juridisk grundlag Behandlingsmåde og formål Kategorier af personoplysninger
Overholdelse af juridisk forpligtelse
 • Holafly kan behandle dine personoplysninger, hvor det er nødvendigt, for at overholde de juridiske forpligtelser, vi er underlagt under EU og/eller gældende lovgivninger, herunder, men ikke begrænset til, beskyttelse og overholdelse af anmodninger fra retshåndhævende myndigheder.

Kundedata Hjemmesidedata
Kontraktopfyldelse
 • For at give dig adgang til hjemmesiden og lade dig bruge hjemmesiden.
 • For at administrere købet af eSIM-kort eller dataabonnementer, som vi sælger på vores hjemmeside, herunder betaling, der er relateret til disse produkter.
 • For at beregne og udstede gebyrer for de tjenester, vi leverer til dig.
 • For at behandle og håndtere kundehændelser, anmodninger, klager eller forespørgsler, der er relateret til vores produkter og tjenester.
 • For at administrere og udføre eventuelle eftersalgstjenester.
 • For at administrere din tilmelding, som bruger på vores hjemmeside og/eller applikation, samt give dig adgang til Holaflys private brugerområde.

Kundedata hjemmesidedata
Lovlig interesse
 • For at understøtte brugen af dit eSIM-kort eller dataabonnement, herunder administration af din konto og levering af kundeservice.
 • For bedre at forstå, hvordan vores kunder bruger hjemmesiden, så vi kan forbedre den. For at skræddersy produkter og tjenester til dig, og hvis du giver dit samtykke til direkte markedsføring, for at skræddersy direkte markedsføring.
 • For at overvåge mod og forhindre cybersikkerhedsrelaterede problemer og uautoriseret brug af vores oplysninger, it-systemer og/eller udstyr.
 • For at strømline vores forretningsprocesser ved hjælp af eksterne platforme.
 • For at udføre interne forretningsbedømmelser og hvis nødvendigt, kontakte kunden i tilfælde af at der registreres svindel eller identitetstyveri, eller hvis der er rimelig mistanke om svindel, identitetstyveri eller ulovlig aktivitet.
 • For at optage opkald i forbindelse med træning og forbedring af vores kundeservice.
 • For at udføre periodiske bedømmelser af vores tjenester og udføre tilfredshedsundersøgelser for at evaluere og forbedre kvaliteten af de tjenester, vi tilbyder.
 • For at udføre alle andre aktiviteter, som er nødvendige for at drive vores forretning, herunder systemtest, netværksovervågning, personaletræning og kvalitetskontrol.

Kundedata Hjemmeside Data

6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Afhængigt af formålet, som vi behandler dine personoplysninger til, kan vi dele dine personoplysninger med nogle eller alle følgende modtagere i det omfang, det er nødvendigt:

 • Intern del af Holafly/interne datterselskaber: Interne afdelinger og tjenester (såsom vores salgsafdeling, markedsføringsafdeling eller it-afdeling). 
 • Telekommunikationsudbydere: Tjenesteudbydere fra den relevante jurisdiktion, som du har købt dit eSIM-kort til.
 • Tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder: Hvor vi er forpligtet til at videregive eller dele dine personoplysninger for at overholde enhver lovlig eller regulatorisk forpligtelse eller anmodning, såsom skattemyndigheder, sociale sikringsmyndigheder, databeskyttelsesmyndighederne, arbejdsmyndighederne, de irske domstole, An Garda Síochána eller andre relevante myndigheder.  
 • Tredjepartsrådgivere/fagpersoner: Professionelle rådgivere, som leverer professionelle tjenester til os, f.eks. konsulenter, juridiske rådgivere. 
 • Tredjepartsserviceudbydere: Vi anvender tredjepartsleverandører, som kan behandle dine personoplysninger på vores vegne i forbindelse med ovenfornævnte Formål. Disse omfatter følgende:
  • Administrative tjenester. 
  • Annoncerings- og kommunikationstjenester. 
  • Tjenester inden for CSR. 
  • Vedligeholdelsestjenester.
  • Fysiske sikkerhedstjenester. 
  • Arkivering, varetægt, opbevaring og digitale tjenester.
  • Tjenester inden for fjernelse og tilintetgørelse af dokumenter.
  • Interne tjenester. 
  • It-services.

7. Internationale dataoverførsler

Brugere, der er bosiddende i Den Europæiske Union, skal være opmærksom på, at deres personoplysninger vil blive overført til visse modtagere (hovedsageligt vores eksterne tjenesteudbydere), som er placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS“) i lande med love og praksis, der ikke indeholder tilsvarende databeskyttelsesrettigheder for dine personlige data (f.eks. Thailand, Colombia). Når disse overførsler finder sted, sikrer vi, at passende sikkerhedsforanstaltninger er implementeret ved at sikre, at: a) overførsler ikke finder sted uden vores forudgående skriftlige tilladelse og b) at en passende overførselsmekanisme, såsom modul 2 i standardkontraktbestemmelserne (som godkendt af Europa-Kommissionen) eller en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen, er implementeret for at beskytte dine personoplysninger. Hvis du ønsker at få flere oplysninger vedrørende de overførsler, der påvirker dine personoplysninger, skal du kontakte os ved at sende en e-mail til [email protected].

8. Dine databeskyttelsesrettigheder.

Ret Yderligere oplysninger
Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som Holafly har om dig, og ret til at tilgå de personoplysninger, som vi har om dig.
Ret til indsigelse Du har ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvor Holafly behandler dine personoplysninger på juridisk grundlag af at følge virksomhedens legitime interesser.
Ret til berigtigelse Du har ret til, at alle personoplysninger, som Holafly har om dig, som er unøjagtige, blive opdateret eller rettet.
Ret til sletning (retten til at blive glemt) Under visse omstændigheder kan du også få slettet dine personoplysninger. Eksempelvis hvis du gør brug af din ret til at gøre indsigelse og Holafly ikke har en årsag til at behandle dine personoplysninger, eller hvis vi ikke længere kræver dine personoplysninger til de formål, som er angivet i denne meddelelse.
Ret til begrænsning af behandling Du har ret til at bede Holafly om, i visse tilfælde, at begrænse behandling af dine personoplysninger, herunder hvis du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er unøjagtige eller hvis brugen af dine personoplysninger er ulovlig.
Ret til dataportabilitet Du kan bede Holafly om at udlevere de personoplysninger, som du har givet Holafly, i et struktureret, normalt anvendt og maskinlæsbart format.
Ret til at indsende en klage Du har ret til at indsende en klage til en tilsynsmyndighed i det EU-land, hvor du er bosiddende, hvor du arbejder eller det land, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Den relevante tilsynsmyndighed i Irland er Data Protection Commission. For yderligere oplysninger henviser vi til www.dataprotection.ie
Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering. Du har ret til ikke at følge en beslutning, der udelukkende er baseret på en automatiseret behandling, herunder profilering, som ender med juridisk påvirkning for de registrerede eller lignende, som betydeligt påvirker dem. Vi kan måske ikke overholde denne anmodning, hvis behandlingen er nødvendig for at starte eller opfylde vores kontrakt, eller hvor behandlingen er autoriseret i forhold til en lovgivning, som vi er underlagt.

9. Så længe gemmer vi dine personoplysninger.

Generelt vil vi opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med vores forpligtelser og gældende irske og EU-love og/eller så længe vi har et forhold med dig, samt en rimelig tidsperiode herefter. Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til de(t) forhold, som de blev indsamlet til. De kriterier, som bruges til at bestemme opbevaringsperioderne, omfatter:

 • Længden af vores kontraktmæssige forhold plus 7,5 år fra ophørsdatoen
 • Hvad enten opbevaringen skyldes Holaflys juridiske position (såsom i forhold til forældelsesregler, retssager eller lovgivningsmæssige undersøgelser)
 • Om der er en juridisk forpligtelse, som Holafly er underlagt og/eller 
 • Seks (6) måneder for tilslutningshistorik og optagede opkald

10. Børns personoplysninger.

Holafly forstår vigtigheden af at beskytte børns personoplysninger, hvilket vi i Irland betragter som en individuel person under 18 år eller en tilsvarende alder, som angivet af lovgivningen i din jurisdiktion.


Børn, som er under 18 år gammel, har forbud mod at bruge Holaflys tjenester. Vi indsamler ikke bevidst (eller lader bevidst tredjeparter indsamle) personoplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi bliver vidende om, at der er indsamlet personoplysninger fra en person, som er under 18 år, vil vi slette disse personoplysninger og lukke denne persons konto så hurtigt som muligt.

11. Hvem skal jeg kontakte for at udøve mine databeskyttelsesrettigheder eller i forbindelse med andre spørgsmål relateret til mine personoplysninger?

Holafly har en databeskyttelsesansvarlig i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål til de oplysninger, som er angivet i denne meddelelse, eller ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige person på [email protected] eller vores kundeservice på [email protected].

12. Opdateringer af denne meddelelse og andre oplysninger.

Vi vil gøre vores bedste for at holde denne meddelelse opdateret. Denne meddelelse bliver jævnligt gennemgået og kan blive redigeret og opdateret fra tid til anden, hvor nødvendigt. Alle opdateringer af denne meddelelse vil blive opslået på denne sektion på hjemmesiden.

Denne meddelelse er skrevet på engelsk. I tilfælde af at der er en konflikt mellem den engelske version af meddelelsen og enhver oversat kopi af meddelelsen, vil den engelske version have forrang